background image

Hírek Magunkról Konferenciák THT előfizetés TTOE Archívum Kapcsolat THT szakmai díjak Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Kérdést teszek fel Gyakori kérdések

   

   

   

Új időszak kezdődik a fővárosi kéményseprésben
Interjúnk Leikauf Tiborral, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének elnökével

2021. február 1.
 
leikauf200.jpgAlig pár hete, hogy kiderült, hogy 2021. májusától a katasztrófavédelemhez kerül a fővárosban található társasházi kémények karbantartása, ami új helyzetbe hozza a kéményseprő vállalkozásokat. Az ingyenes szolgáltatás mellett ezentúl a katasztrófavédelem nemcsak, hogy bírságolhat, hanem adatokat is kikérhet a ház tulajdonosairól.
 

„A Fővárosi Közgyűlés 2020. december 18-án 1676/2020.(XII.18.) Fővárosi Közgyűlési határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Nonprofit Kft. között meglévő közszolgáltatási szerződés hatályát 2024. március 31-ről 2021. április 30-ra módosítja. Ennek értelmében a közszolgáltatás ellátását a FŐKÉTÜSZ 2021. április 30-ig végzi." - jelenik meg a FÖKÉTÜSZ honlapján a tájékoztató szöveg. A változások kéményseprési szolgáltatásokat érintő hatásairól kérdeztük Leikauf Tibort a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének (MOKÉSZ) elnökét.

THT: A lakosság számára milyen változásokkal jár az új helyzet?

Eddig a fővárosban a közszolgáltató kizárólagosan a FÖKÉTÜSZ volt a lakossági és a közületi szektor számára is. Ez szűnik most meg május elsejével. A lakossági szolgáltatást átveszi a Katasztrófavédelem erre kialakított szervezete a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ, ami 2016. júliusában jött létre.

A lakossági területen 2018. január 1-től már csak a társasházak vannak kötelezve a szolgáltatás tűrésére/igénybevételére, a családi házas lakossági ügyfeleknél ez a kötelezés ezzel egyidőben. Viszont, ha a családi házban lakó ügyfél a jogszabályban előírt módon és gyakorisággal megrendeli az ellenőrzést vagy szükség esetén a tisztítást akkor az, számára ingyenes.
A társasházakban lakó lakossági ügyfelek részére is ingyen jár ez a szolgáltatás, viszont nekik nem kell megrendelni, mert a kijelölt kéményseprő-ipari szerv, ami májustól a fővárosban is a BM OKF GEK Kéményseprő-ipari igazgatóhelyettesi szervezet lesz, kiértesíti őket és sormunka keretében biztosítja a szolgáltatást.

THT: A gazdálkodó szervezeteket, melyek a THT érdeklődési körében a társasházi lakásokba székhellyel, telephellyel bejelentett Kft-k, Bt-k, egyesületek, alapítványok, stb. hogyan érinti mindez?

- Az ő esetükben a kéményseprő-ipari szervnek tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy függetlenül attól, hogy társasházban van, fizetős ügyfél lesz és a rá eső kéményellenőrzési, tisztítási díjról a kéményseprő-ipari szervnek értesítenie kell az önkormányzatot. Ezután az önkormányzatnak kell adó formájában beszedni a díjat a vállalkozóktól. Ez az önkormányzat bevétele lesz.

A közületi munkák tehát - ahogy az országban szinte mindenütt - Budapesten is kikerülnek a szabadpiacra. A közületi szereplőknek törvény írja elő, hogy ezt a munkát meg kell rendelniük a jogszabályban előírt gyakoriságnak megfelelően azoktól a szolgáltatóktól, akik az adott megyékben be vannak, illetve a főváros területén május elsejétől be lesznek jelentkezve a Katasztrófavédelemnél.

A budapesti piac megnyílását valószínűleg tömegesen használják majd ki a cégek. Pest megyére ismereteim szerint jelenleg 17 cég van bejelentkezve, így nagy valószínűséggel ők a fővárosba is regisztrálják magukat. Ehhez hozzávehetjük a jelenlegi FÖKÉTÜSZ állomány arra alkalmas dolgozóinak újonnan alakuló vállalkozásait is.
A magam részéről 30 körüli cégre számítok, akiktől a közületek megrendelhetik a számukra kötelezően előírt szolgáltatásokat. Ezeknek a cégeknek jogszabályi kötelezettségük, hogy honlapjukon feltüntessék vállalási áraikat, ami segíti a megrendelők eligazodását az ajánlatok között.

Szakmai szervezet vezetőjeként bízom abban, hogy meglesz a megfelelő létszám és költségvetés a Gazdasági Ellátó Központnál és a hatalmas plusz feladat ellenére is zökkenőmentesen fogják tudni folytatni az ellenőrzéseket, amiket a FÖKÉTÜSZ az év első negyedévében el is kezdett a társasházaknál. A szakmai tudás biztosan rendelkezésre áll, mert olyan kollégák viszik tovább a munkát, akik évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.

THT: A Katasztrófavédelem vagy a kéményseprő-ipari vállalkozások hogyan találnak rá a „céges lakásokra"?

- Le kell kérniük a megfelelő nyilvántartást

THT: Kitől kell lekérni az adatokat?

- A Katasztrófavédelem a Földhivataltól kéri le a társasházként nyilvántartott épületek listáját. Ha ehhez megvan a cégek székhelyeit, telephelyeit tartalmazó lista is, akkor ebből a kettőből már kijön, hogy hol ingyenes és hol fizetős a szolgáltatás.

Nekünk szakcégeknek szintén legális lehetőségeink vannak az adatok beszerzésére és ezekkel élnünk is kell, hiszen hiába várunk arra, hogy a cégek kopogtatnak nálunk, hogy elvégeztessék a munkát.
Ők nem foglalkoznak ezzel, mert nem követik a jogszabályi változásokat, ráadásul megszokták, hogy a kéményseprő korábban automatikusan bejelentkezett náluk. Nincs hiányérzetük, hogy ez már évek óta elmarad, de azt sem érzékelik, hogy ezzel magukat és a környezetüket is bajba sodorhatják.
A törvény már több mint öt éve megjelent, a cégvezetők jó része viszont a mai napig rácsodálkozik, ha megtudja tőlünk, hogy ez számukra kötelezettség.

A kéményseprő szolgáltatók megvásárolják a nyilvántartásokat, melyek egyébként nyilvánosak - tehát GDPR szempontból tiszták. Az ilyen és hasonló adatok legyűjtésével foglalkozó cégektől tudjuk ezeket beszerezni, ahol kérésre aktualizálják is az adatokat, amit mi nem tudnánk elvégezni. Egy ilyen címlista alapján keressük fel a cégeket, hogy jelezzük, minket is választhatnak, ha megfelelünk számukra.

THT: Közös képviselők jelezték felénk, hogy sok megkeresést kapnak arra vonatkozóan, hogy adják meg a házaikban működő cégek által érintett ingatlanok címét. Jogos ez?

- Ha elolvassuk a „2015. évi CCXI. törvényt, a kéményseprő-ipari tevékenységről" illetve az ennek végrehajtására kiadott 99/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet valamint a mindezeket aprópénzre váltó 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletet, akkor kiderül, hogy közös képviselőktől, lakásszövetkezeti elnököktől valóban jogosan kérhetnek ilyen adatokat a kéményseprők.

El tudom fogadni, hogy ennek nem örülnek és nem is szívesen töltenek időt azzal, hogy ezeket az információkat átadják, de valóban van a kérésnek jogszabállyal alátámasztható alapja.
Ide tartozik még, hogy sokan úgy gondolják, ha szüneteltetik a vállalkozásukat, akkor mentesülnek a kéménysepréssel kapcsolatos díjfizetési kötelezettség alól. Amíg azonban a cégbíróságon be van jelentve egy adott cím, addig ott díjfizetési kötelezettség is keletkezik.

THT: Mi a helyzet a tartalék kéménnyel, amiről gyakran állítják, hogy mindenképpen lennie kell?

- Sajnos a tartalékfűtési kötelezettség már nem előírás, de célszerű a fokozott biztonság érdekében a már meglévő tartalékkéményeket fenntartani.

Először is az említett törvény alapján különböztessük meg a kéményeket, égéstermék-elvezetőket:

  • használatban lévő égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik;
  • használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított dokumentum igazol;
  • tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés

A 21/2016-os Belügyminisztériumi rendelet értelmében: a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető állékonyságát - a használatbavételre tekintet nélkül - az (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyakorisággal az ugyanazon ingatlanban található, használatban lévő égéstermék-elvezetővel kapcsolatos sormunka során ellenőrizni kell.

Tehát előfordulhat, hogy bizonyos tartalékkéményeket évente, másokat kétévente, egyeseket pedig sosem ellenőriz a kéményseprő.

Közületi körben a kéményseprő-ipari cégek többsége számon tartja a tartalék kémény státuszát, mert azok többnyire gyorsabban amortizálódhatnak, mit a használatban lévők. Télen ugyanis az időjárási hatások rombolóbbak, mint azoknál, amelyek a fűtés miatt nem fagynak le.

Bár nem társasházi téma, de itt szeretném felhívni a lakossági körbe tartozó családi házak tulajdonosainak figyelmét arra, hogy számukra ugyan az előírt gyakoriságnak megfelelően ingyenes a kéményseprés, de nekik kell kérniük a szolgáltatást. Mivel eddig maguktól mentek a kéményseprők, nem tudatosult a családi ház tulajdonosokban, hogy a megrendelés feladata már rájuk hárul. Ezzel egészen addig nincs is gond, amíg be nem következik egy tűzeset vagy egyéb káresemény a karbantartás hiánya miatt. Ebben az esetben a jelentős veszteségek mellett dupla csapás, hogy a biztosítók már meg is kaphatták a felmentést a kár megtérítése alól, hiszen a tulajdonos nem végezte el a gondos gazdától elvárható feladatát, azaz a kéményseprő-ipari szolgáltatás megrendelését. Mint ahogy a nyitva hagyott lakásból ellopott értéktárgyak esetén is nehéz érvelni a kártérítés jogossága mellett.

A témával kapcsolatos további információk, rendeletek a THT letöltés oldalán találhatók: https://www.tht.hu/index.php?mid=documentsdownload

Továbbküldöm a cikket >>>
 

További híreink
 
Ez a program várja Önt az Okos Társasház 2021 országos online videokonferencián
2021. április 12.
 
digikonf.jpg2021-től a THT évi két alkalommal tematikus online konferenciát rendez, melyek alkalmanként egy-egy társasházakkal kapcsolatos üzleti szegmenst fognak össze és adnak lehetőséget arra, hogy a szolgáltató és gyártó szektor bemutatkozzon a közös képviselők számára. 2021 első ilyen rendezvényét április 28-án tartjuk, „Okos társasház 2021" címen, melyen olyan innovatív, digitális megoldásokról hallhat, melyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a társasházak hétköznapjait.
 
Eladtam a lakásomat – Visszajár-e a felújítási alapba befizetett, de fel nem használt összeg?
2021. április 12.
 
penz.jpgHiába törnek be az új anyagok, technológiák a társasházi felújítások piacára, ha a lakóközösség nem vevő azok finanszírozására, mert a takarékosság illúzióját keltve inkább a toldozás-foltozás mellett dönt.
 
https://www.tht.hu/?mid=subscribe

 
Lendületben az egyik legnagyobb hazai építőanyaggyártó
2021. április 8.
 
cemixletra.png32 évvel ezelőtt 30 milliós törzstőkével alapították a Lasselsberger Kft.-ét, amely egy gyors névmódosítást követően Lasselsberger-Knauf néven hamar a hazai építőanyaggyártás egyik meghatározó szereplője lett. A vállalatcsoport régiós stratégiaváltásának megfelelően tavaly újabb névváltáson esett át a cég, amely Cemix néven folytatja tovább. Összefoglaltuk, honnan jött és „merre megy" a veszprémi székhelyű építőanyaggyártó.
 
Strangcsere a társasházakban
2021. április 6.
 
strangcsere2.jpgA biztosítótársaságok statisztikái alapján a harminc évnél idősebb társasházaknál a szennyvíz csövek, strangok törései okozzák a legnagyobb káreseményeket. Elsősorban azért, mert ilyenkor az érintett csőszakasz cseréje együtt jár olyan bontási és helyreállítási munkákkal, melyek jelentősen megnövelik a kiadásokat.
 
https://otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat/

 
Minden, amit a tetőszigetelésről tudni kell
2021. április 6.
 
tetoszigeteles_fatrafol.jpgMagyarország a technológiai lehetőségek olvasztó tégelye az építőipar minden területén. Számtalan jobbnál-jobb megoldás adódik a megrendelői igények kielégítésére, legyen szó egy falszerkezetről, vagy akár a tetőnk szigeteléséről. A megrendelők többsége azonban - ahogy sajnos a szakmaibeliek többsége - gyakran évtizedes lemaradással rendelkezik a témában, kezdve a helyes anyag használattal, egészen a jogszabályi előírásokig. Annál sajnos jóval bonyolultabb a téma, hogy minden részletet kielemezzünk, mégis szeretnénk egy alapvető mankót biztosítani a felújítás előtt álló társasház és műszaki ellenőreik számára, ebben a kétrészes cikkben.
 
Kertbaráti üdvözlet: Társasházi kertbeindítás
2021. március 29.
 
megyeriszabolcs.jpgA tavasz kezdete minden kerttulajdonosnak munkát, feladatot is jelent, hiszen nem lehet csupán élvezni a melegedő időt és a zöldülő természetet, tenni is kell azért, hogy a közvetlen környezet rendezett, ápolt legyen, a növények pedig egészségesek legyenek! A társasházi kertek, előkertek, utcafrontok sem jelentenek kivételt, a kötelező köröket itt is le kell tudni!
 
http://www.tht.hu/index.php?mid=newsview&id=986

 
Szeretetvendégséggel ünnepelték a lakók a Kolduspaloták felújítását
2021. március 29.
 
kolduspalota2.jpgAz elmúlt egy év nem a látványos társasházi felújításokról szólt, de a bezártság feloldása után megtartott közgyűléseken újra napirendre kerülhetnek az ilyen jellegű munkák. Ennek előszele lehet az a 3 milliárd forint keretösszegű pályázat, amelyen távhős társasházak és lakásszövetkezetek indulhatnak.
 
Megjelent a THT márciusi száma!
2021. március 23.
 
thtmarcius.pngMegjelent a Társasházi Háztartás szaklap 2021. márciusi száma, mely a mai és a holnapi nap folyamán lesz a postaládákban azoknál, akik a print előfizetéssel rendelkeznek! A tartalomból.
 
Április 28: Országos THT videokonferencia:
OKOS TÁRSASHÁZ 2021.

2021. március 22.
 
Online konferencia2021-től a THT évi két alkalommal tematikus online konferenciát rendez, melyek alkalmanként egy-egy társasházakkal kapcsolatos üzleti szegmenst fognak össze és adnak lehetőséget arra, hogy a szolgáltató és gyártó szektor bemutatkozzon a közös képviselők számára. 2021 első ilyen rendezvényét április 28-án tartjuk, „Okos társasház 2021" címen, melyen olyan innovatív, digitális megoldásokról hallhat, melyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a társasházak hétköznapjait.
 
A pandémia berobbantotta a magyar informatikai szolgáltatók piacát
2021. március 23.
 
digitalizacio.jpgA pandémia alatt jelentősen megnőtt az igény a hatékonyságot, valamint a távmunkát elősegítő megoldások iránt, ugyanakkor a biztonsági eszközök esetében az ügyfélkör egyelőre inkább utólag kezeli a problémát, ezért az előttünk álló időszakban nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzés fontosságának edukációjára.
 
Vasárnap puhábbak a társasházi falak
2021. március 22.
 
FúrásA home office, vagyis az otthoni munkavégzés jó eszköz lett a járvány terjedésének csillapítására, s valószínűleg sok cég a későbbiekben gyakrabban alkalmazza majd, mint eddig. Az új lehetőség azonban új problémákkal is jár, elsősorban a társasházakban, ahol a szomszédból érkező hanghatások fokozott toleranciát igényelnek.
 
Fűtéskorszerűsítésre pályázhatnak a távhős társasházak, lakásszövetkezetek
2021. március 19.
 
futes.jfifAz ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. pályázati kiírást tett közzé a lakosság részére az energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására.
 
Elhunyt számvizsgálók, tulajdonosok, tehetetlen közös képviselők: COVID-19 a társasházkezelésben
2021. március 18.
 
maszkos.jpgAz egyik népszerű közösségi oldalon a társasházkezelők osztották meg a tapasztalataikat a COVID-19 vírus munkájukra gyakorolt hatásairól.
 
eKözgyűlés a társasházban
2021. március 17.
 
Online közgyűlésMíg az oktatás, az egyesületek, gazdasági társaságok és a bíróságok is online közgyűlhetnek és működhetnek, addig a társasházakra mintha már megint senki nem gondolt volna. Pedig az elektronikus közgyűlés lehetősége nagyon sok társasház működését megkönnyítené.
 
Közgyűlés nincs, de a közös döntés lehetősége adott
2021. március 16.
 
meeting1.jfifA COVID miatti kényszerű kijárási korlátozások idején sokan felújításra lakásszépítésre vállalkoznak ezekben az időkben. A társasházakban élőknek ez több kötöttséget jelent, mint a családi házban lakóknak, különösen, ha közös területeket is érintenek a munkák vagy, ha más ügyekben közösen kell dönteniük, mert az ezekhez szükséges közgyűléseket törvényesen nem lehet megtartani.
 
Dén Mátyás András: A társasházak 5 legnagyobb problémája
2021. március 11.
 
denmatyas.jpgA társasházaknak 5 fő problémája van Magyarországon: a rossz általános műszaki állapot, a fragmentált, töredezett tulajdonosi szerkezet, a bankok hitelezési hajlandósága, a rossz társasházi törvény és sok helyen a professzionális társasházkezelés hiánya - hangzott el Dén Mátyás Andrástól, a Proptech Digital Investment Zrt. vezérigazgatójától a PP Konferenciaközpont, Biznisz az ingatlanban című online konferenciáján.
 
Életveszélyes társasházi elektromos hálózatok – Kötelező felülvizsgálatok, halogatott felújítások
2021. március 8.
 
elektromosszekreny.jfifRégi építésű társasházakban, vagy a 60-as, 70-es években épült lakótelepeken legtöbbször már elavultak az elektromos vezetékek. A tulajdonosok viszont többnyire csak akkor hajlandóak foglalkozni a felújítással, ha már az újonnan megvásárolt villamos berendezéseiket sem tudják gond nélkül működtetni.
 
A rezsi 75 százalékát fűtésre költjük
2021. március 8.
 
hoszigeteles1.jpgA világ teljes energiafogyasztásának egyharmadát Kína és az Amerikai Egyesült Államok adja, Magyarországon viszont mindkét államénál nagyobb a lakosság energiafelhasználási aránya.
 
Construma - Új időpont: 2021. június 2-6.
2021. március 8.
 
A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások érintik a CONSTRUMA Otthonteremtési kiállítási csokor (CONSTRUMA, HUNGAROTHERM, OTTHONDesign) eredetileg április 14-18. közötti időpontra meghirdetett rendezvényeit, melynek programjában a korábbiakhoz hasonlóan THT-TTOE konferencia is szerepelt.
 
dr. Bék Ágnes, a TTOE elnökének levele Varga Mihály és dr. Varga Judit minisztereknek
2021. március 3.
 
bekagnestht.jpgdr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke levélben fordult dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszterasszonyhoz és a Varga Mihály Pénzügyminiszterhez az 502/2020. (X1.16.) kormányrendelet kiegészítésének kérelmével annak érdekében, hogy a 2020. évi beszámolást és a 2021. évi tervezést írásbeli szavazással is el lehessen fogadtatni a társasházakban.
 


(c) Társasházi Háztartás 2021 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva