Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

Cégnév: Proptech Digital Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1162 Budapest, Ferenc utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-10-1405592
Telefonszám: +36 20 424 8888
E-mail cím: iroda@tht.hu
Weboldal: https://www.tht.hu

mint sajtótermék kiadó és online oldal (honlap) Üzemeltető, valamint a kiadott szaklapra előfizető vagy szakkönyvet megvásárló ügyfelek (továbbiakban: Előfizető), illetve a kiadó felületein reklámot közzé tevő (továbbiakban: Reklámozó/Rekláközvetítő) jogaira és kötelezettségeire terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse az Előfizető és a Proptech Digital Investment Zrt. (továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a https://www.tht.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használatának feltételeit.

1.3. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Honlapot látogató és a THT szaklapra előfizető, vagy a szakkönyvet megrendelő Ügyfélre. Az Előfizetők a szerződéskötés során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.4. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, az Előfizetésre vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig.

1.5. Jelen szerződés hatálya alatt a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

2. Fogalmak

ÁSZF: a jelen dokumentum, melyet a Proptech Digital Investment Zrt. előfizetési szerződések megkötésének céljából és azokat szabályozandóan alkalmaz.

Adatkezelési tájékoztató: a Proptech Digital Investment Zrt. által a Honlappal összefüggésben megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztató, mely a https://www.tht.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el.

Barion: Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; Cg. 01-10-048).

Felek: az Előfizető és a Proptech Digital Investment Zrt. együttesen.

Felhasználói fiók: a Honlapon a Proptech Digital Investment Zrt. által az Előfizető részére létrehozott privát felhasználói felület.

 • A Felhasználói fiók a Barion rendszerének használatával teljesített Előfizetés esetén az Előfizetési szerződés létrejöttével egyidejűleg jön létre.
 • A Felhasználói fiókba az Előfizető a Honlapon tud bejelentkezni, regisztráció és előfizetés után.
 • Az Előfizető a jelen bejelentkezési rend szerint a Felhasználói fiókhoz az előfizetés ideje alatt folyamatosan hozzáfér.
 • A Felhasználói fiókot az Előfizető bármikor törölheti is a Felhasználói fiókban, a belépést követően a felhasználónévre kattintva a „Regisztrációs adatok" fülön belül a „Regisztráció törlése" gombra kattintva, ekkor a fiók teljes adattartalma törlődik, mely körülmény nem szünteti meg a Felek határozott idejű Előfizetési szerződését, de azonnali hatállyal megszünteti az Előfizető minden a Felhasználói fiókban tett beállítását (például hírlevél feliratkozásait).
 • Felhasználói fiók csak és kizárólag Előfizetési szerződéssel jöhet létre.
 • Honlap: https://www.tht.hu

Előfizetői szerződés: Az Előfizető és a Proptech Digital Investment Zrt. jogviszonya.

Előfizető: az a teljes mértékben cselekvőképes, természetes személy vagy jogi személy, aki, vagy amely saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítését vállalja a Proptech Digital Investment Zrt. részére az Előfizetői szerződés keretei között.

THT szaklap: a Proptech Digital Investment Zrt. által kiadott http://tht.hu oldalon elérhető online és THT – Társasházi Háztartás c., évi 10 példányban megjelenő nyomtatott sajtótermék.

THT szakkönyv: a Proptech Digital Investment Zrt. által évi rendszerességgel kiadott nyomtatott sajtótermék.

3. Az Előfizetői szerződés létrejötte

3.1. Az Előfizetői szerződést az Előfizető önkéntes és szabad elhatározásából hozza létre a Honlap használatával; az Előfizetői szerződés létrejöttének technikai lépései a következők:

 • regisztráció a Honlapra,
 • az Előfizető kiválasztja az előfizetési típust, mely lehet online vagy nyomtatott szaklap előfizetés,
 • az Előfizető kiválasztja a fizetés módját, mely lehet Barion, átutalás vagy postai csekk (csak nyomtatott szaklap előfizetése esetén),
 • az Előfizető megadja számlázási adatait és adószámát, amennyiben rendelkezik vele
 • az Előfizető elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot és az ÁSZF-et

Az Előfizetői szerződés létrejöttéhez szükséges adatok megadása során az adatbeviteli hibák, egészen az Előfizetési szerződés létrejöttéig folyamatosan javíthatóak egyszerű törléssel és ismételt adatmegadással. Ezt követően a hibajavítás az iroda@tht.hu e-mail címre küldött üzenetben kezdeményezhető.

3.2. A Felek között Előfizetési szerződés az alábbiak szerint jön létre:

 • amennyiben az Előfizető bankkártyás fizetést  kíván használni az Előfizetési szerződés teljesítéséhez, úgy a Honlapon a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását követően az „Előfizetés" gombra való kattintáskor;

 • amennyiben az Előfizető egyedi banki átutalással, vagy postai csekken teljesíti az Előfizetést, úgy azon a napon, amikor az Előfizetés a Proptech Digital Investment Zrt. Honlapon szereplő bankszámlaszámán jóváírásra kerül.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

3.3. A Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizetői szerződés létrejöttéről elektronikus úton visszaigazolást küld az Előfizető részére.

3.4. Az Előfizetési szerződés egyedi adattartalmát az Előfizető által megadott adatok, az Előfizetés maga és azok az adatok képezik, mely adatokat a Proptech Digital Investment Zrt. a közreműködő fizetési szolgáltatóktól megkap. A Felek Előfizetői szerződéses jogviszonyának minden egyéb elemét a jelen ÁSZF rendezi mögöttes szabályként.

3.5. Az Előfizetői szerződés nyelve a magyar.

3.6. Az Előfizetői szerződés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül.

3.7. Az Előfizető az Előfizetési szerződés létrehozása során a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Előfizető jelen ÁSZF szerinti fogalmának megfelel és szavatol azért, hogy saját adatait a valóságnak megfelelően adja meg.

Abban a nem várt esetben, ha a jelen alpont szerinti kötelezettségvállalás hibásan teljesítettnek minősül, úgy az Előfizető felel minden, a nyilatkozat valótlanságából adódó jogkövetkezményért és joghátrányért.

3.8. Az Előfizető a jelen ÁSZF tartalmát a Barion rendszerén történő fizetés esetén a vonatkozó jelölődoboz bejelölésével és az „Előfizetés" ikonra kattintással, egyedi banki utalással vagy postai csekkel teljesített Előfizetői szerződés esetén pedig az egyedi banki utalás megindításával vagy a postai csekk befizetésével, ráutaló magatartással fogadja el.

3.9. Az Előfizető a jelen ÁSZF 3.8. alpont szerinti elfogadásával kijelenti azt is, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette és az Előfizetői szerződés létrehozását kívánja a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

4. Az Előfizetői szerződés tartalma

4.1. Az Előfizetői szerződésben az Előfizető a saját vagyona terhére, ingyenesen és önkéntesen teljesítendő, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget az alábbi formákban:

 • online előfizetés: hozzáférés a tht.hu oldalon megjelenő, csak előfizetők számára elérhető tartalmakhoz, és a THT – Társasházi Háztartás c. nyomtatott szaklap online verziójához és archívumához, évi 2 díjmentes konferencia részvétellel
 • print előfizetés: hozzáférés a tht.hu oldalon megjelenő, csak előfizetők számára elérhető tartalmakhoz és a THT – Társasházi Háztartás c. nyomtatott szaklap online és postázott nyomdai verziójához és archívumához, évi 2 díjmentes konferencia részvétellel
 • eHÁZ online előfizetés – csak olyan társasházak részére, akik az eHÁZ felhő-alapú társasházkezelő rendszert használják; online előfizetés: az Előfizető társasház összes lakójának hozzáférés a tht.hu oldalon megjelenő, csak előfizetők számára elérhető tartalmakhoz és a THT – Társasházi Háztartás c. nyomtatott szaklap online verziójához és archívumához, évi 2 díjmentes konferencia részvétellel

4.2. Az Előfizetői szerződésben teljesíteni vállalt Előfizetést a Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizetői szerződés létrejöttekor külön nyilatkozat megtétele nélkül automatikusan elfogadja.

4.3. A Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizetői szerződés teljesítése során az Előfizetővel kapcsolatot tart, így különösen:

 • az Előfizetői szerződés és a Felhasználói fiók létrejöttéről elektronikus levelet küld;
 • az Előfizetési szerződés megszűnése/megszüntetése esetén erről szóló elektronikus levelet küld;
 • az Előfizetés lejárata előtt egy naptári hónappal korábban elektronikus levélben értesíti az Előfizetőt az Előfizetés lejáratának időpontjáról és arról, hogy az Előfizető hogyan tudja megújítani az Előfizetését;

4.4. Az Előfizetési szerződés teljesítése körében Proptech Digital Investment Zrt. a Felhasználói fiók létrehozásával és fenntartásával biztosítja, hogy az Előfizető az Előfizetési szerződés egyedi adattartalmát bármikor elő tudja hívni.

4.5. A Proptech Digital Investment Zrt.-vel szemben az Előfizetői szerződéstől való elállás kizárt.

5. Az Előfizetői szerződés módosítása és megszűnése

5.1. Az Előfizetői szerződés az egy éves Előfizetési időszakon belül nem módosítható az Előfizető által.

5.2. A Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizetési szerződést bármikor egyoldalúan jogosult módosítani a jelen ÁSZF módosításával, de ezek a módosítások egyetlen Előfizetési szerződést sem érinthetnek hátrányosan.
Amennyiben az Előfizető a jelen ÁSZF korábbi időállapot szerinti változatát kívánja megtekinteni, úgy a megjelölt időállapotnak megfelelő változatot a Proptech Digital Investment Zrt. elektronikus úton küldi meg számára.

5.3. Az Előfizetési szerződés tekintetében elállási jog egyik Fél által sem gyakorolható semmilyen jogcímen.

5.4. Az Előfizetői szerződés automatikusan megszűnik az Előfizetett 1 éves időtartam leteltével. Az Előfizetés év közbeni felmondására Előfizetőnek nincs lehetősége.

5.5. Az Előfizetési szerződés a Felek minden cselekménye, vagy nyilatkozata hiányában megszűnik az utolsó Előfizetés teljesítését követő egy naptári év elteltével, mely időpontig a Felhasználói fiók elérését a Proptech Digital Investment Zrt. zavartalanul biztosítja az Előfizető számára.

5.6. Az Előfizetési szerződés megújítására az előző Előfizetés megszűnése után Előfizetőnek egy újabb Előfizetői szerződés megkötésével van lehetősége.

6. Hirdetési feltételek

6.1. Reklám akkor tehető közzé, ha a Reklámozó/Reklámközvetítő megrendeléskor megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. [Grtv. 5.§ (1) bek.] Reklámközvetítő esetén ügyfelének nevét, székhelyét és adószámát is meg kell adnia. A Proptech Digital Investment Zrt. a megadott adatokat nyilvántartásában a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi. Proptech Digital Investment Zrt. részéről csak a szabályszerűen kitöltött megrendelő fogadható be.

6.2. A Proptech Digital Investment Zrt. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár a hirdetés megjelenésének bármely, különösen Reklámozónak/Reklámközvetítőnek felróható okból való elmaradásából következik be.

6.3. A Reklámozótól/Reklámközvetítőtől a Proptech Digital Investment Zrt. vizuális hirdetési formátumok esetén csakis nyomdakész/megjelenésre alkalmas anyagot fogad el. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Proptech Digital Investment Zrt. a szöveges hirdetéseket a nyomtatott szaklap, illetve az online felület megjelenéséhez igazítva kiadványszerkeszti. Proptech Digital Investment Zrt. vállalja, hogy a szöveges hirdetések szerkesztett változatát print megjelenés esetén a nyomdába adás előtt minimum 5, online megjelenés esetén a megjelenés előtt 3 nappal előtte jóváhagyásra elküldi Reklámozó/Reklámközvetítő részére. Reklámozó/Reklámközvetítő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jóváhagyás ezt követően 72 órán belül nem történik meg, úgy a hirdetés automatikusan jóváhagyottnak, annak megjelenítése pedig teljesítettnek minősül.

6.4 A Proptech Digital Investment Zrt. vállalja, hogy az általa rendezvényeken való megjelenést a Reklámozóval/Reklámközvetítővel kötött szerződésben részletezett módon és időben biztosítja, amennyiben Reklámozó/Reklámközvetítő a megjelenéshez szükséges eszközöket a rendezvény előtt 72 órával Proptech Digital Investment Zrt. számára rendelkezésre bocsátja. Proptech Digital Investment Zrt. a Reklámozóval/Reklámközvetítővel kötött szerződés részletei alapján a rendezvények akadálymentes lebonyolításáért teljes körű felelősséget vállal, a rendezvények programját a Reklámozóval/Reklámközvetítővel a rendezvény előtt legkésőbb 15 nappal egyezteti.

6.5. A Proptech Digital Investment Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a Reklámozó szerződési szándékát visszautasítsa, ha a hirdetés tartalma, technikai formája miatt nem realizálható, vagy ha az törvénybe, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe, illetve egyéb hivatalos előírásokba ütközik, vagy feltételezhetően a Proptech Digital Investment Zrt. érdekeit sérti. Reklámozó/Reklámközvetítő tudomásul veszi, hogy a reklám tartalmának törvényességéért és valódiságáért kizárólagos felelősség terheli.

6.6. Fizetési késedelemnél – eltérő megállapodás hiányában – a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra. Ezen túlmenően a Proptech Digital Investment Zrt. a hatályban lévő szerződések további teljesítését leállítja a számla és a késedelmi kamat kiegyenlítéséig.

6.7. A Proptech Digital Investment Zrt. a Díjról Reklámozó/Reklámközvetítő nevére számlát állít ki – amennyiben az egyedi jogviszony keretében a felek másként nem állapodnak meg, úgy – a teljesítést követő 8 napos fizetési határidővel.

6.8. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a hirdető vállalja, hogy egy későbbi időpontban a rendelést nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezmény-különbséget számla ellenében a Proptech Digital Investment Zrt.-nek visszafizeti.

6.9. Ha a reklám közzétevője hibájából a hirdetés a megjelenéskor a leadott anyagtól részben, vagy egészben eltér, akkor a Reklámozót/Reklámközvetítőt fizetéscsökkenés illeti meg olyan mértékben, amilyen mértékben a hirdetés célja lehetetlenül. A felek erről kölcsönösen állapodnak meg. A reklám közzétevője reklamációt csak a lap megjelenésétől számított egy héten belül fogad el.

6.10. A Reklámozó/Reklámközvetítő a Proptech Digital Investment Zrt. hirdetési megrendelőjének cégszerű aláírásával kijelenti, hogy a Kiadó Jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7. Adatkezelés

7.1. Az Előfizetői szerződéssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat a https://www.tht.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el, illetve az iroda@tht.hu e-mail címen a Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizető rendelkezésre áll a Honlapon megadott rendelkezésre állási időben bármilyen adatkezelési-, adatbiztonsági-, vagy adatvédelmi kérdés felmerülése esetén.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Proptech Digital Investment Zrt. az Előfizetői szerződések hatálya alatt az Előfizetővel mindenben és messzemenőkig együttműködik, a Honlapon megadott rendelkezésre állási időben támogatást biztosít az iroda@tht.hu elektronikus levélcímen és a jelen ÁSZF legelején jelzett elérhetőségei bármelyikén.

8.2. Az Előfizetői szerződésre és az azzal kapcsolatos minden kérdésre Magyarország anyagi- és eljárási jogszabályai az irányadóak, azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2023. július 4.

(c) Társasházi Háztartás 2024 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások