Barion Pixel

Így érinti a rezsinövekedés a társasházakat és a lakásszövetkezeteket

2022. július 21.
futes.jpgA ma megjelent Magyar Közlönyben tisztázódott a társasházak és lakásszövetkezetek helyzete, augusztus 1-jétől az éves 1729 m3 gázkvótát fel kell szorozni az albetétek számával és a B GEO és H árszabásra sem vonatkozik a szigorítás.

A Kormány 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelete egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § 

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban:
Get.), a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a továbbiakban: Rezsitv.) és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.


(2) A Kormány az e rendelet szerinti rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálja. Az első felülvizsgálat időpontja 2022. december 30. napja.


(3) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni,
b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.


2. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések


2. §

(1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Vet. 141. § (7) bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.


3. § 

(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik.

(2) 2022. december 31. napját követően a Hivatal a lakossági piaci árat negyedévre az egyetemes szolgáltató adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.


4. §

(1) Ha az elszámolási időszak során a vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a betáplált villamos energia a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a részére - mint lakossági fogyasztó részére - értékesített villamos energia a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel.


(2) A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.


3. Egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések


5. § 

(1) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig
a) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3 /h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek" vásárlói körre meghatározott áron,
b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § 

(3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni.

6. § 

(1) Az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt
és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató javaslata alapján. Az ármeghatározáshoz az egyetemes szolgáltató elküldi javaslatát - amely tartalmazza az alkalmazni javasolt, az energiabeszerzési költségeket, versenypiaci költségeket tükröző ár mértékét, valamint annak meghatározásának módszertanát, számszaki levezetését és indokolását - a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az érvényes egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik.

(2) 2022. december 31. napját követően a Hivatal a versenypiaci költségeket tükröző árat negyedévre az egyetemes szolgáltatónak az adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett javaslatára, annak megtételét követően legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.

4. Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

7. § 

(1) A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.


(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.


(3) Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.


(4) Az egyetemes szolgáltató a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

További híreink


Ünnepi ajándék: Exkluzív karácsonyi előfizetői akció a THT-nál! 2023. december 1.
Berlingerhaus edényAhogy a téli esték bekuckózásra csábítanak, a THT - Társasházi Háztartás egy rendkívüli karácsonyi előfizetői akciót hirdet meg, hogy a hideg napokat is meghitt olvasással tölthessék azok, akik érdeklődnek a társasházak és a társasházi ingatlanok iránt.

Ezekről a témákról szólt az I. Társasházi Számvizsgálók Napja konferencia 2023. november 30.
tszn_resztvevok.jpeg2023. november 23-án rendezte első konferenciáját a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete (TSZOE) a budapesti Sugár Moziban, melyen több mint 250 résztvevő vett részt. Az egész napos rendezvényen a jogi és számviteli szakértői előadások mellett a jelenlévő számvizsgálók első kézből ismerhették meg azon lehetőségeket, hogy miként tudják távolról ellenőrizni a közös képviselők munkáját a legnépszerűbb hazai társasházi szoftverekben.

Itt vannak a közös képviselőt kereső társasházak 2023. november 28.
kozgyules5.jpgA THT Közös képviselőt keresek szolgáltatásában jelenleg 10 olyan társasház van, aki társasházkezelők pályázatát várja.

Üzleti etikai díjat kapott az eHÁZ 2023. november 24.
üzleti etikai díjIdén is csak 10 vállalat vehette át a 24. éve minden évben kiosztott Üzleti Etikai Díjat, az üzleti élet egyik legrangosabb elismerését. Az üzleti etikus jelzőt ugyanis örökre adják az alapítók, László Ervin világhírű, a Béke Nobel díjra többször jelölt tudós, író, a Budapest Klub alapítója és Demcsák Mária a hazai üzleti újságírás meghatározó alakja, a Piac és Profit alapítója. A díj kötelez arra, hogy példamutató felelősséggel álljanak mindig helyt az üzleti életben. Idén a 10 díjazott között volt az eHÁZ tulajdonos-üzemeltető cége, az Info Sierra Kft. is.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Meghívó: eHÁZ + mesterséges intelligencia a társasházkezelésben 2023. november 23.
ai.jpgHogyan tud egyből a világ összes nyelvén levelezni a közös képviselő? Hogyan tudjuk a mesterséges intelligenciával közgyűlési jegyzőkönyvet, házirendet írni? Hogyan segít nekünk a mesterséges intelligencia a konfliktuskezelésben? Kérhetünk könyvelési tanácsot a mesterséges intelligenciától? Milyen lehetőségek és milyen veszélyek vannak a mesterséges intelligencia használatában? November 30-án, csütörtökön, az eHÁZ rendezvényén ezekre a kérdésekre is választ kaphat minden érdeklődő!

Újabb programbővítés: Dr. Izsák Orsolya is előad az I. Társasházi Számvizsgálók Napján, november 23-án! 2023. november 21.
szamvizsgalok.jpgNovember 23-án tartja a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete (TSZOE) az I. Társasházi Számvizsgálók Napja névre hallgató rendezvényét, ahol meglévő és leendő tagjai első kézből kaphatnak meg olyan információkat a társasházi számvizsgálói munkával kapcsolatban, melyek eddig ilyen formátumban, egyszerre sehol nem hangzottak el. A rendezvényen egyszerre ismerhetik meg a résztvevők a Társasház ÉRTÉK, Profi MULTIHÁZ és eHÁZ szoftver számvizsgálói felületét! 

Megjelent a THT novemberi száma! 2023. november 21.
tht_2023_novemberNovemberi számunkat az idén októberben tartott XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo előadásainak összefoglalóinak szenteljük. Sok hír és újdonság van mostanában társasházak körül, ha nem reagálnánk a változásokra, akkor bizony sok más - többek között Önöktől is sok javasolt - témát decemberre, illetve 2024-re kellene halasztanunk. Még szerencse, hogy ez nem így van: szemfüles olvasóink már az előző hónapban is észre vehették, hogy a nyomtatásban megjelent THT-nál az interneten, tht.hu oldalon keresztül elérhető "digitális" lapozós újság bizony nagyobb terjedelmű lett, ez most sincs másképp: ebben a hónapban csaknem a duplájára nőtt az újságba betördelt cikkek száma abban az esetben, ha azt monitor, vagy tablet előtt olvassák.

November 28: Ingatlanbefektetők Napja 2023 2023. november 21.
ingatlankonf.jpgJelentős változások rajzolják át az ingatlanpiacot Magyarországon is: a COVID, az ukrán háború, az infláció és energiaválság majd Izrael háborúja olyan gazdasági és politikai folyamatokat indított és indít el, ami jelentős hatással van és főként lesz a jövőben a hazai ingatlanpiacra is. Ebben a gyorsan változó környezetben minden eddiginél fontosabb lett a friss információk, a trendek ismerete! 

Már 195 lakóközösség céljai váltak valóra - Jövőre ismét elindul az OTP Társasházi Pályázata 2023. november 13.
OTP_BANK_TARSASHAZI_DIJATADO_2023_104.jpgAz OTP Business 15. Társasházi Pályázatának köszönhetően idén újabb 15 lakóközösség valósíthatta meg környezete fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos régóta dédelgetett álmát. A szakmai zsűri a közel ezer beérkezett pályázatból választotta ki a díjazottakat, melyeket az OTP Bank a tavalyi összeg duplájával, összesen 30 millió forinttal támogatott. Ezzel az elmúlt másfél évtized alatt már összesen 195 társasház és lakóközösség részesült, több mint 170 millió forint vissza nem térítendő támogatásban.

Anomáliák az MVM társasházi számlázásában 2023. október 27.
MVM_NEXT.jfifEgy közös képviselői Facebook csoportban egyre szaporodnak a bejegyzések olyan esetekről, amikor az MVM durván túlszámlázza a gázdíjat a társasházaknak, majd a reklamációt követően az eredeti számla töredékét számlázza ki a társasházak felé.

Közös képviselőt keres? A THT segít! 2023. október 24.
kozgyules_prezentacio.jpgOktóber 19-én, múlt héten csütörtökön a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expón mutatkozott be a THT Közös képviselő kereső szolgáltatása, melybe valamennyi THT előfizető díjmentesen feladhatja pályázatát közös képviselő keresésére. A pályázatokat jelenleg csak azon társasházkezelők láthatják, akik regisztrálva vannak a THT Társasházkezelői regiszterébe.

Így tud regisztálni a THT Társasházkezelői Regiszterébe! 2023. október 20.
thtkonferencia.jpgOktóber 19-én a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expón mutatkozott be a THT Társasházkezelői Regiszter szolgáltatása, melybe valamennyi THT előfizető díjmentesen regisztálhat. A regisztrációval egy új korszak nyílik meg a hazai társasházkezelői piacon.

Ők lettek a THT 2023-as szakmai díjazottjai! 2023. október 20.
kkn2021.jpgA XIV Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo rendezvényen a hagyományokat követve Dr. Dén-Nagy Ildikó pHD főszerkesztő adta át a THT szakmai díjait, 6 kategóriában a mintegy 700 résztvevő előtt. 

Meglepetés: Infláció alatti költségnövekedés a hazai társasházakban 2023. október 19.
Den-Nagy_Ildiko.jpeg2021-ről 2022-re 21 százalékkal, míg 2022-ről 2023-ra mindössze 4 százalékkal nőttek a magyarországi társasházak költségei, a legnagyobbat a banki szolgáltatásokra és a takarításra fordított összegek ugrottak az elmúlt két évben: előbbire 43%-kal, utóbbira 52%-kal többet fizetnek a társasházi közösségek - ezekkel a megdöbbentő adatokkal nyitotta meg a THT - Társasházi Háztartás XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo rendezvényét szaklapunk főszerkesztője, Dr. Dén-Nagy Ildikó pHD.

Megjelent a THT 2023. októberi száma! 2023. október 17.
THT 2023 októberTegye fel a kezét az, aki meglepődött a halasztás halasztásának halasztásának a halasztásán: a törvényhozó újra elnapolta tisztségviselők nyilvántartási kötelezettségét, immáron jövő októberre, 2025 májusi türelmi idővel. Valahogy úgy érzi az ember, hogy ahogy esnek szét szépen sorban a társasházak, ahogyan az eu-rekorder inflációval ég el a lakóközösségek megtakarítása és ugranak egymásnak a tulajdonosok, úgy egyre inkább forró krumplivá válik a hazai társasházakkal kapcsolatos ügyekkel való foglalkozás. Egyeseknek.

Vegye át csütörtökön díjmentesen a Konstruktív társasházi menedzsment számvizsgálóknak és közös képviselőknek című szakkönyvet a XIV. KÖZÖS KÉPVISELŐK NAPJA ÉS TÁRSASHÁZI EXPÓN! 2023. október 17.
szakkonyv_2023_szamvizsgalo.jpgMár csak szerdán 17:00 óráig van lehetőség jelentkezni az október 19-én megrendezésre kerülő XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo (KKN) rendezvényre. A szakma ünnepének is nevezett eseményen, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, utoljára kínálkozik lehetőség arra, hogy a THT tavaszi országos körútjára megjelent szakkönyvet átvegyék azok, akik eddig még nem jutottak hozzá.

Online TÁRSASHÁZKEZELŐ tanfolyamhoz csatlakozhat október 25-ig! 2023. október 17.
Penta_portre-057.jpgSzakképesítő vizsgára felkészítő Társasházkezelő képzés indult 2023.09.25-én Bottka Gabriella szakmai felügyeletével, a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében. A 100% online tanfolyam akár érettségivel is elkezdhető és mindössze 69.870 Ft-ba kerül! A képzés során a résztvevők társasházkezelői, műszaki, jogi és pénzügyi ismeretek témakörökben lesznek naprakészek.

Regisztrált már? Jövő csütörtökön XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo a Lurdy házban! 2023. október 13.
kkn2021.jpg2023. október 19-én ismét a megszokott helyszínen a Lurdy Házban rendezzük immár a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expot. Ezúttal is a szakma több területét érintő témákról, - „rázós esetek kezelése", műszaki, számviteli, pénzügyi, tűzvédelmi, digitális fejlesztési, biztosítási, és jogi - lehet előadásokat hallgatni és kapcsolatot építeni a kiállító cégekkel. Az elhangzott információkat felhasználva a mindennapokban gördülékenyebbé válik a munkavégzés.

Megéri-e társasházkezelőnek lenni ma Magyarországon? 2023. október 10.
közös képviselőJogi, műszaki, számviteli, pszichológiai, szociológiai és nem ritkán gyógypedagógiai ismeretek is kellenek ma a társasházkezeléshez, nem beszélve a jó stressz tűrő képességről. De megéri ez?

Ezekkel a cégekkel és kiállítókkal találkozhat október 19-én, a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expón 2023. október 6.
kkn_header.jpgOktóber 19-én, a XIV. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo rendezvényen a Lurdy Házban közel 30 céggel és kiállítóval találkozhat személyesen annak érdekében, hogy a legjobb szakértőket tudja biztosítani társasházai számára.

(c) Társasházi Háztartás 2023 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások