Ismét változott a társasházi törvény

2010. június 22.
Közös képviselők és tulajdonosok fellélegeztek, amikor az új társasházi törvénybe bekerült, hogy a társasházak törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el január elsejétől. Régi óhaj volt ugyanis, hogy legyen megfelelő jogosítvánnyal rendelkező gazdája a nagy feszültségekkel terhelt területnek, de ez az állapot nem tartott sokáig. Mielőtt érdemben megkezdődött volna a felügyeleti munka, megszűnt az ezt előíró 27./A §. Nézzük, mi indokolta ezt a gyors korrekciót és a június 14-én életbe lépett változást, amiről elsőként a Társasházi Háztartás és a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete által szervezett június 17-ei konferencián értesülhettek a közös képviselők?

A 2009. június 22-én benyújtott törvényjavaslatot Sólyom László köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium két szakállamtitkára, az Önkormányzati Minisztérium államtitkára, a legfőbb ügyész, valamint a legfőbb ügyész magánjogi és közigazgatási ügyekben illetékes helyettese pedig szintén ellenvéleményt, szakmai és jogi aggályokat fogalmazott meg az ügyészi felügyelettel kapcsolatban. Mindezek ellenére a törvény elfogadásra került, igaz a 27./A pont csak január 1-én lépett hatályba.Eltörlésének megértéséhez érdemes felidézni milyen indokok alapján fogalmazta meg aggályait Sólyom László.

Álláspontja szerint a 27/A. §, a rendelkezés alkalmazása nehézségekbe ütközne. Az ügyész ugyanis, amikor a Törvényhez hasonló törvényességi felügyeletet a társadalmi szervezetek és az alapítványok esetében végez, mindkét esetben maguknak a tagoktól határozottan elkülönülő szervezeteknek az ellenőrzését látja el. A Törvény szándéka szerint azonban a közösség szerveit ellenőrizné az ügyész, miközben a Tt. 3. §-a alapján a társasházhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (ideértve a perelhetőséget is) elsődleges címzettje, alanya a társasházi közösség, és a perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt vagy az intézőbizottság elnökét, mint a közösség szerveit is csak képviseleti joguknál fogva, tehát nem önállóan illeti meg. A közösség egyéb szervei (a közgyűlés, és ahol van, a számvizsgáló bizottság) még így sem rendelkezik perbeli cselekvőképességgel. Tehát nem világos, hogy abban az esetben, ha az ügyész a bírósághoz fordulna, ki lenne az alperes a perben.

Ezek a problémák nem csupán egy törvényi fogalom egyszeri elírásából fakadnak. A Tt. distinktív szóhasználata ugyanis szoros kapcsolatban áll azzal a sajátosan osztott közös tulajdoni formával, amelynek a társasháztulajdont már az 1924. évi XII. törvénycikk is, és azóta valamennyi társasház-törvény tekintette.

Sólyom László álláspontja szerint az ügyészi törvényességi felügyelet ettől a közös tulajdoni formától idegen, ezért nem ért egyet azzal, hogy a felügyeletet az ügyészség feladatai közé sorolják. A társasházak esetében ugyanis nincs az egyes tulajdonosoktól, illetve a tulajdonosok közösségétől elkülönülő szervezet, ezt fejezi ki a Tt. 3. §-ának az a megfogalmazása, mely szerint a tulajdonosok közösségét illethetik a jogok és a kötelezettségek. Ezt azt jelenti, hogy a társasházi ügyekben a tulajdonosok a tulajdoni joguk alapján egyenrangú, mellérendelt felekként vesznek részt. Az ügyeik intézésére nem egy felettük álló, elkülönülő szervezetet hoznak létre, hanem tisztségviselőket vagy szerveket választanak az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, a Tt. keretein belül. Mindezt úgy, hogy a tulajdonosok közössége továbbra is megmarad a társasházi jogok és kötelezettségek alanya. Az ügyészi törvényességi felügyelet, a felügyelőbiztos kijelölése az olyan szervezetek esetében lehet indokolt, ahol a tagok alárendelt, gyengébb pozícióban vannak a tagoktól elváló szervezettel szemben. Ugyancsak ilyen esetben lehet helye a szervezettel szemben az egyes tagok jogainak és érdekeinek érvényesítésére a tagok helyett, vagy legalábbis őket támogatva.

A tulajdonjogon alapuló, társasházi polgári jogi jogviszonnyal az a megoldás van
összhangban, amelyet a Tt. és a korábbi társasházi törvények is tartalmaznak, jelesül, hogy a tulajdonosok bármelyike a bíróságtól kérhet jogvédelmet, jogorvoslatot. Ezzel szemben különösen aggályos, hogy az ügyész akár a tulajdonosok, illetve a közösség tudta és részvétele nélkül bírósághoz fordulhatna a törvényesség biztosítása érdekében társasház (helyesen a közösség) szervei ellen. Az ügyésznek olyan módon való beavatkozása ebbe a tulajdonjogi jogviszonyba, amelyet a Törvény tartalmaz, ti. hogy fellépése, perbeli részvétele nyomán a bíróság megsemmisítheti a közgyűlés törvénysértő határozatát, összehívhatja a közgyűlést stb., nem lenne összhangban a társasházi jogviszonynak a jellegével, de az ügyész alkotmányos szerepkörével sem. A törvényességi felügyeletet még a jogi személyiséggel, következésképp a tagoktól elkülönülő szervezettel rendelkező szövetkezetek, így a társasházakhoz hasonlító lakásszövetkezetek esetében sem az ügyészség, hanem a cégbíróság látja el, ami nem csupán az ellenőrző szervek, hanem az eljárásukra irányadó szabályegyüttes különbségét is jelenti. A társasházak jelenlegi jogi jellegével is csak a tulajdonosok által igénybe vehető bírói út van összhangban - fejtette ki álláspontját Sólyom László.

Emellett megjegyezte, hogy az Ügyészségi törvény alapján megállapítható, hogy az ügyészség feladatai elsődlegesen a büntetőeljárással vannak kapcsolatban, a törvényességi felügyelet emellett másodlagos. Az Ütv. 3. § (2) bekezdése tíz pontban sorolja fel az ügyész feladatköreit [a)-j)], ezek közül nyolc egyértelműen a büntetőeljárásra, büntetés-végrehajtásra stb. vonatkozik. A g) pontban meghatározott ügyészi törvényességi felügyelet feladatkörében az ügyészség az ügyészi statisztikák szerint jelenleg kb. 60.000 társadalmi szervezet, alapítvány törvényességi felügyeletét látja el. Ezekkel, valamint valamennyi nem büntetőjelleg feladatkörbe tartozó (szabálysértési, közigazgatási stb.) ügyekkel hozzávetőlegesen 150-200 ügyész foglalkozik, a teljes ügyészi állomány kb. 10 százaléka (jelenleg kb. 1650 ügyész van).
A Törvény alapján ehhez adódna hozzá a társasházi közösségek, illetve szerveik
törvényességi felügyelete, ami nagyságrenddel növelné meg az ügyészi törvényességi felügyelet alatt álló szervek körét, illetve a nem büntető jellegű ügyek számát és arányát a teljes ügykörhöz képest.

Saját véleményem: tht@tht.hu
Továbbküldöm a cikket: http://www.tht.hu/hirlevel/offer.php

LETÖLTÖM A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MEGVÁLTOZTATOTT SZÖVEGÉT ITT

További híreink


Kötelező-e a tűzvédelmi oktatás a lakástulajdonosok részére? 2023. március 22.
Tuzoltok.jpgTizenhat albetétes társasházunkban vagyok közös képviselő, a házban 10 lakás, 2 üzlet,4 db udvarra nyíló garázs található. Jelenleg nincs tüzoltó készülék a társasházban, ez kötelező? Kötelessége a közös képviselőnek tűzvédelmi oktatás szervezni a társasház tulajdonosai számára? Lestyán Mária, építésztervező szakmérnök, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség titkára válaszol az olvasói kérdésre. 

A tulajdonos önhatalmúlag felszerelt egy 3x32 amperes autótöltőt, mi a teendő? 2023. március 21.
autotoltes-evergy.jpgA legutóbbi rendkívüli közgyűlésen a közösség nem járult hozzá autótöltők felszereléshez, amíg meg nem történik a házban a hálózatbővítés. Egy tulajdonos azonban ennek ellenére felszerelt egy3x32 A-es töltőt, a társasház mért órájára, és most kéri újabb közgyűlés kiírását azzal a napirendi ponttal, hogy utólagos jóváhagyást kérjen a felszerelt töltőre. Köteles vagyok kiírni a közgyűlést gyakorlatilag ugyanazon döntés megváltoztatására? Amennyiben nem, milyen indokkal tehetem? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Hogyan lehet átnevezni egy társasházat? 2023. március 13.
Alairas.jfifTársasházunknak szeretnénk egy egyedi nevet választani, amire átneveznénk a házat, illetve a társasházi közösséget. Lehetséges ez? Amennyiben igen, annak mi a menete? Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

https://www.tht.hu/thtelofizetes/
Az előző közös képviselő nem készítette el a beszámolót 2023. március 9.
beszamolo.jfif2023. február 1-jétől vettem át egy társasház kezelését. Elődöm nem készítette el a 2022.évi beszámolót és a 2023.évi tervezetet sem. Kötelességük lenne-e ezen beszámoló illetve tervezet elkészítése, vagy sem? Ha igen, milyen törvényszövegre, cikkelyre hivatkozva kérhetem ezt tőlük? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol a olvasói kérdésre.

Ezeken a helyszíneken veheti át díjmentesen a THT 2023-as szakkönyvét! 2023. február 22.
szvkonyv.pngA THT idei országos roadshow-ján díjmentesen vehetik át a "Konstruktív társasházi menedzsment számvizsgálóknak és közös képviselőknek" című, a Társasházi Háztartás szaklap által megjelentetett szakkönyvet, ami nélkülözhetetlen segítség lehet a mindennapi munkában.

https://open.spotify.com/show/6BPEuUSDIxV2wYxlnb8ZBO
Meddig kell a társasház könyvelési anyagait megőrizni? 2023. február 27.
konyvel.jpgTöbb, mint 40 év anyagait már nem tudja társasház hol tárolni és ami nem kell, attól szeretne a ház végre megszabadulni. Meddig kell a társasház számviteli anyagát megőrizni? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol az olvasói kérdésre.

A tulajdonosok nem a tényleges fogyasztásuk alapján fizetik a gázdíjat 2023. február 22.
futes.jpgTársasházunkban minden lakásban önálló meleg- hideg vízóra és hőmennyiség-mérő készülék van felszerelve. Az éves beszámoló részeként nem kaptunk tulajdonosi elszámolást a tényleges üzemeltetési befizetések - és fogyasztások alapján mutatkozó tényleges egyenlegről. Az egyéni mérőórák alapján felosztott gáz- víz- és csatornadíjról készült kimutatás, azonban a tulajdoni hányad alapján terhelhető többi üzemeltetési költségről hiányzott az egyösszegű - nem költségnemenkénti tételes felsorolás - elszámolás. A folyószámla egyenleg ( a közös költségekhez való hozzájárulás előírásának és teljesítésének különbözete) figyelmen kívül hagyja a tényleges egyenleget. Van-e jogom bírósági per nélkül a tényleges egyenleget kérni? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol az olvasói kérdésre.

200ezer Ft-os adatvédelmi bírságot kapott egy lakásszövetkezet a nem megfelelő lakói adatgyűjtésért 2023. február 17.
jog.jpgA Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság több felszólítás után 200.000 Ft-os bírsággal jutalmazta a nem megfelelő lakásszövetkezeti adatkezelést. A lakásszövetkezet azzal védekezett, hogy egy "szövetségtől" vásárolta az adatközlő lap sablonját, de érdemi lépéseket nem tett az ügy tiszázása érdekében. 

Telepíthet-e kamerát a lakástulajdonos a saját lakásának védelmére közös területre? 2023. február 14.
Kamerarendszer1.jpgA társasház által telepíteni kívánt kamerarendszerrel kapcsolatban igen egyértelműen fogalmaz a törvényalkotó. De mi a helyzet ha valamelyik tulajdonos telepít a közös területre (folyosóra, homlokzatra) saját kamerát azzal a céllal, hogy a saját ingatlanát védje? Vagy a közös udvart figyelje, mert ott parkol? Merre nézhet ez a kamera?Kell e ehhez közgyűlési döntés? Abban az esetben ha a kamerarendszer a törvényi szabályozás előtt már fel volt szerelve, akkor az maradhat mert a telepítéskor még nem volt 2/3-os határozati előírás? Smiglag Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Járóbeteg szakellátás az egyik lakásban 2023. február 8.
Dr.KissBalazsKaroly.jpgTársasházunk 20 lakásos épületében az egyik lakást egy Kft. vásárolta meg. Később - a társasház tájékoztatása nélkül - a cég székhelyét is ide helyezte át, a Kft. fő tevékenységi köre járóbeteg szakellátás. A cég létszáma 1 fő, aki egyúttal itt is lakik. Jogilag a társasház tehet ez ellen bármit is? Morális kérdés: a vállalkozás ezzel a módszerrel más vállalkozásokhoz képest jelentős gazdasági előnyt élvez, ugyanis a társasházi lakások közé bújva lakossági tarifával fizeti a felhasznált hőmennyiséget. Az épületet egy db gázkazán látja el melegvízzel és fűtési energiával, a lakások önálló hőmennyiség mérőkkel rendelkeznek, ennek alapján történik az elszámolás. Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

A közös képviselő nem mutatja meg a társasház alvállalkozóinak a számláit 2023. február 7.
szamvizsgalok.jpgTársasházunk közös képviselője a közgyűlések alkalmával minden évben elszámol a kiadás/bevétellel az általa megírt elszámoló dokumentumon. A lakók többszöri kérésere sem hajlandó megmutatni az eredeti számlákat, mellyek az elszámolás valódiságát igazolná. Megsértődik, fenyegetőzik, azzal vádol minket, hogy mi megsértjük a becsületét, ha ragaszkodunk az eredeti számlák megnézéséhez. Számvizsgáló bizottsággal nem rendelkezik a lakóközösség, mert a képviselő elmondása szerint ez nehezíti az ügyek intézését, és a bizottság tagjain felelősség terheli amit senki nem akar vállalni. Kérem segítsen, hogy milyen jogi kötelezettségei vannak ezzel kapcsolatban a képviselőnek, és milyen jogi lehetőségünk van nekünk, mint tulajdonosoknak, hogy tudomást szerezzünk a megtörtént munkálatok kiadásairól, díjáről számvizsgáló bizottság felállítása nélkül, és valóban megnehezedik az ügyintézés illetve milyen felelősséggel jár a lakók részéről ha bizottsági tagokká válnak? Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

Ki fizeti meg az Áfát, ha külföldi cég állítja ki a számlát a társasházkezelő szoftverről? 2023. február 3.
csizmadia-szabolcs.jpgTársasházunk egy internetes társasházkezelő szoftvert használ, amit egy angliai cég számláz ki a társasház felé áfa-mentesen. Ki fizeti meg az áfát? Nem lehet belőle baja a társasháznak? Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol az olvasói kérdésre.

Ki fizeti a felújítási alapot? A bérlő, vagy a tulajdonos? 2023. január 25.
hitel.jpgTulajdonunkban álló lakást adunk ki. A társasházi közgyűlés megemelte a felújítási alapot, de mi jegyzőkönyvet sem kaptunk hónapokig, így erről, mint közös költség befizetési elmaradásról csupán a közelmúltban kaptunk értesítést. A bérlőnk most nem akarja a közös költségek között fizetendő felújítási alap összegeit befizetni, álláspontja szerint a felújítási alap nem közös költség, annak fizetése szerinte nem terhelheti a bérlőt, hanem a bérbeadónak kellene fizetnie. Szakvéleményét kérjük a fentiek alapján: a felújítási alap a közös költség része, vagy nem? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

Milyen kötelezettségek vállalásáról dönt a közgyűlés? 2023. január 23.
kbk21.pngA társasházi tv. 28. §(1)bek. c.)pontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörben dönt a közösséget terhelő kötelezettségek vállalásáról. Ez milyen kötelezettségekre vonatkozik és milyen arányú többség kell az elfogadásához? Az SZMSZ megírásakor sem találtunk erre tv-i szabályt, ezért beletettük a minőségi többség kategóriába (összes tulajd.hányad legalább 50 %-a). Jól tettük-e? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésekre.

THT Podcast: Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos a készülő új társasházi törvényről 2023. január 19.
podcast2.pngA XIII. KÖZÖS KÉPVISELŐK NAPJA ÉS TÁRSASHÁZI EXPO keretein belül, november 17-én Dr. Bogdán Tibor, gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos beszélt a készülő új társasházi törvény irányairól.

Betiltható-e a kutyatartás a társasházban? 2023. január 18.
kutyatarsashaz.jpgTársasházunkban a tulajdonosok nem tartottak házi kedvenceket eddig, így a SZMSZ-ban nem került megfogalmazásra az állattartás. Az egyik lakás tulajdonosa a polgármesteri hivatal, tavaly óta egy hölgy bérli a fent említett lakást, aki később a fiát és gyermekének apját a családi házban hagyta. Az apa meghalt az ősszel és a gimnazista, 18 éves fiú egy kutyával maradt a lakásban. A félárván maradt fiú mindent megígért, csak járuljunk hozzá, hogy legyen egy lelki támasza, a tulajdonosok többsége hozzá is járult a házikedvenc maradásához. De a kutya az ugatásával nagyon zavarja a közösséget. Hozhat-e határozatot a közösségünk az állattartás tekintetében, ha nem akarjuk a SZMSZ-t/házirendet módosítani?

Az új számvizsgáló visszamenőleg is mindent ellenőrizni akar. Köteles vagyok átadni az anyagokat? 2023. január 17.
szamvizsgalok.jpgAz általam kezelt Társasházban az idén novembertől választottak egy új Számvizsgáló bizottsági tagot. Ő visszamenőleg ellenőrizte a 2022. évi könyvelési anyagot és szerződéseket. Most kéri, hogy 2015. évtől minden könyvelési anyagot és szerződést adják át neki ellenőrzésre. Kérdésem: Köteles vagyok-e az előző évek anyagait átadni, akkor is ha már azt az előző Számvizsgáló bizottság már leellenőrizte, és a közgyűlés elfogadta az éves elszámolást. Dr. Kiss Balázs Károly, a THT jogi szakértője válaszol az olvasói kérdésre.

Játszóház a parkolóhelyen, a társasház udvarán 2023. január 9.
parkolohely.jpgA társasházban az egyik földszinti lakásnál az alapító okiratban a "Birtoklás, használat" című fejezetében van feltüntetve, hogy a lakáshoz tartozik egy parkolóállás, illetve egy terasz, melyeket a lakás tulajdonosa kizárólagosan használhat és joga van elkeríteni azokat és el is vannak kerítve, viszont a tulajdonos nem parkolóként használja azt, hanem játszóházként. A probléma, hogy ez a parkolóállás, illetve a terasz a "Külön tulajdon tárgyai" című fejezetben nincs feltüntetve az említett lakásnál és a lakás ugyanannyi tulajdoni hányaddal rendelkezik, mint egy másik ugyanakkora lakás, amihez nem tartozik más terület. Ezek alapján azt a következtetést szűröm le, hogy az említett lakás jogtalanul veszi el azokat a területeket a közös tulajdonban lévő udvarból és ráadásul nem is parkolásra használja a parkolót. A társasházban született egy közgyűlési határozat, miszerint, aki garázzsal rendelkezik az a garázsban parkoljon, aki nem rendelkezik garázzsal csak egy autóval állhat az udvaron. A tulajdonos bérel egy garázst, viszont azt sem használja parkolásra, illetve a saját parkolóját sem, hanem egy másik parkoló állást foglal el az udvaron. Kérdésem az lenne, hogy ezek alapján az említett lakónak van joga más parkoló állást elfoglalni és ha nem, akkor hogyan és mire hivatkozva lehet felszólítani? A társasházban hozható olyan közgyűlési határozat, amely az albérlőket kizárná az udvaron történő parkolásból? Dr. Kiss Balázs Károly, a TSZOE elnökségi tagja válaszol az olvasói kérdésre. 

A közös képviselő nem hívja össze a leváltására a közgyűlést. Mit tudunk csinálni? 2023. január 5.
jog.jpgTársaházunk több mint 10%-a közgyűlés összehívását kérte a jelenlegi közös képviselő leváltásával, illetve az új közös képviselő megválasztásával kapcsolatban. A jelenlegi közös képviselő írásbeli szavazást írt ki közgyűlés helyett (bár az szmsz engedi, de mi nem ezt kértük). Az írásbeli szavazás az alacsony részvétel miatt (nem érte el a tulajdonosok 50%-nál többet) ezért eredménytelenül zárult le. Házunk szmsz-ben az írásbeli szavazás részletezésénél benne van, hogy ha eredménytelenül zárul az írásbeli szavazat, akkor 30 napon belül össze kell hívni közgyűlést. Kérdésem az lenne, hogy amennyiben nem hívja össze a közgyűlést mit tehetünk? Jelentsük a jegyzőnek? Jól gondolom, hogy itt, írásbeli szavazás után nem érvényes a törvényben szabályozott rész, mely szerint ha nem hívja össze 30 napon belül a közgyűlést, akkor az SZB tagok 15 napon belül hívhatják össze, majd utána a lakók. Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

A tulajdonos ledolgozná a háznak a közös költséget. Lehet? 2023. január 4.
Takaritas.jpgA társasház egyik tulajdonosa vállalná el a lépcsőház takarítást 15000 Ft-ért/hó. Közös költséget 17000 Ft-ot fizet havonta, levonhatjuk ezt az összeget a közös költségből? Dr. Kiss Balázs Károly válaszol az olvasói kérdésre.

(c) Társasházi Háztartás 2023 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások