Szoftverkárosultak: megvettem, de mégsem?

2022. november 21.
szoftverkarosultak.jpgPiaci becslések szerint ma a magyarországi társasházkezelők közel 70 százaléka már használ valamilyen szoftvert a társasházak pénzügyi adatainak nyilvántartására, ami több esetben könnyebbséget, átláthatóságot és adminisztrációs teher csökkenést, más szempontból viszont kitettséget jelent. Cikkünkben azt járjuk körbe, hogy hogyan válasszunk társasházi szoftvert és az előnyök élvezése mellett - az eddigi tapasztalatok alapján - hogyan védhetők ki az ezzel járó kockázatok.

Az elmúlt évben meglehetősen felbolydult a társasházkezelő szoftverek piaca, számos új piaci szereplő jelent meg ezen a fronton, ráadásul több hazai cég, vagy megoldás külföldi tulajdonba került. Amíg a régi motorosok esetében viszonylag ismert a funkcionalitás, tulajdonosi háttér, struktúra, illetve a rendelkezésre álló kompetencia, fejlesztési és támogatási erőforrás, úgy az új belépők esetében nyilvánvaló kockázatként értékelendő a piac valódi ismerete, illetve az új belépők által kínált megoldások működőképessége.

Kinél van az adat?

Amennyiben a régóta - több mint 10 éve - piacon lévő szoftvereket kínáló cégek között gondolkodunk, úgy ez esetben is érdemes pár fontos szempontot figyelembe venni a választásnál. Az elmúlt hónapokban rebbent fel a hír, hogy két hazai szoftvert is eladtak a tulajdonosok, melynek következtében a társasházak adatfeldolgozói az egyik napról a másikra külföldi cégek tulajdonában álló vállalatok lettek, kvázi a társasházak, vagy társasházi lakástulajdonosok tudta, beleegyezése nélkül.

A témában a THT Dr. Dávid Péter infokommunikációs szakjogászt (www.fintechjog.hu) kérdezte, aki kérdésünkre elmondta, hogy az adatbázis átadás külföldre történő értékesítése estén azt kell vizsgálnunk, hogy az adatbázis megvásárló cég ez Európai unión belül honos társaság, vagy nem európai uniós tagállamba (harmadik ország) történik az adattovábbítás. „Szoftver értékesítést érintő jogügyletek során vizsgálni kell, hogy a szoftver tartalmaz-e személyes adatokat magába foglaló adatbázist. Abban az esetben, ha szoftver értékesítést érintő jogügylet tartalmaz személyes adatokat tartalmazó adatbázist is, úgy az értékesítés folyamán az adatkezelő személyében is változás következik be. Ilyen esetekben szükséges az adatkezelésében érintettek megfelelő GDPR-ban előír tartalommal történő tájékoztatása, valamint az adattovábbítás jogalapjának meghatározása és a továbbítható adatok körének meghatározása. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos esetben vizsgálta az adatbázisok átruházásának kérdéskörét, tipikusan weboldalak átruházása esetén. Az adatbázisok átruházása egyben az adatkezelők személyében történő változást jelent, amely így az adatkezelők közötti adattovábbításnak minősül. A társasházi szoftverek tekintetében ez annyiban különbözik, hogy itt az adatkezelők a társasházkezelők, egyedül az adatfeldolgozó változik, mely ha új jogi személy lesz, akkor az adatkezelő és az új adatfeldolgozó közötti jogviszonyt kell tisztázni. Ha a jogi személy - azaz az üzemeltető cég - nem változik, csak annak a tulajdonosi szerkezete, akkor ilyen kötelezettség nincsen. Az Európai Unión belüli adattovábbításra úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás, mivel ez EU-n belül egységesen a GDPR rendelkezései az irányadóak. Az Európai unión kívüli országba történő adattovábbítás esetén a GDPR V. fejezetének valamennyi rendelkezését alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek számára a GDPR-ban garantált védelem szintje ne sérülhessen. Személyes adatokat harmadik országba akkor jogosult továbbítani az adatbázis értékesítő társaság, ha az Európai Bizottság határozatával megállapította, hogy a harmadik ország védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély (GDPR 45. cikk)." - fogalmazott Dr. Dávid Péter

Az adatfeldolgozó megváltozásán kívül nagyobb baj az, hogy mivel az egyes akvizíciók, cégvásárlások az új tulajdonos szempontjából egyértelműen üzletszerű profitszerzés céljából történnek meg, így a tranzakciót általában - mint minden hasonló tranzakciónál - áremelés, vagy árazási struktúra változás szokták követni. Nem történt ez másképp az említett két társasházkezelői szoftver esetében sem: az anno a társasházak, vagy társasházkezelők által egy összegben megvásárolt szoftverek egyik pillanatról a másikra havidíjasakká váltak, melynek kapcsán joggal érezheti és érzi magát is átverve sok ügyfél, hiszen amit már egyszer kifizetett, miért kellene még egyszer - vagy havonta - kifizetni.

„Egy szoftver iránti elköteleződés előtt mindig vizsgálni kell, hogy a szoftverfejlesztő által kínált csomagok milyen licensz feltételeket kínálnak. Ezek a feltételek a szoftver vásárlási, vagy szolgáltatási szerződésben határozzák meg, hogy a vásárlónak milyen jogosultságai vannak a megvásárolt szoftvertermék tekintetében, például hány számítógépre telepíthető a szoftver, mennyi felhasználó jogosult a szoftver használatára, azon eszközök számossága, amiről egyidőben egy licensz alapján érhető el a szoftver, a felhasználó jogosult e a szoftver módosítására, továbbfejlesztésére stb. Amennyiben a szoftver fejlesztője a szoftver távoli használatát korlátozza, akadályozza esetleg letiltja, úgy minden esetben először tekintsük át a szoftverhez tartozó licensz tartalmát. Amennyiben a szoftver licensz alapján nem jogosult a szoftver fejlesztő a távoli hozzáférés korlátozására/letiltására, úgy ilyen irányú tevékenységével szerződésszegést követ el. Ilyenkor a felhasználó jogosult a szoftver fejlesztőjével szemben fellépni és kérni a szolgáltatás haladéktalan helyreállítását, illetve jogi úton keresztül a szolgáltatás kieséséből eredő felmerült kárát követelni." - fogalmazott a THT kérdésére Dr. Dávid Péter, infokommunikációs szakjogász.

Szoftver, vagy szoftverszolgáltatás?

A probléma gyökere ott leledzik, hogy a szoftverkészítők egy része még egy évtizeddel ezelőtt is azon régi modell alapján vágott bele a társasházkezelői program készítésbe, miszerint egy összegben értékesíti azt, majd - sokszor évente változó - éves frissítési díjért cserébe tartja karban, fejleszti azokat. Ezek a modellek a XXI. századi informatika világában - mikor is hónapról hónapra változnak az informatikai ökoszisztémák és új szolgáltatások jelennek meg - már elavultak, aki már egy kicsit is előre látott az elmúlt években, az mindenképp havidíjas felhő-alapú szoftverszolgáltatásokat fejlesztett, az egyszeri díjas, hosszútávon a fejlesztéseket és ügyféltámogatást illetően fenntarthatatlan szoftver eladás helyett. Hazánkban az első teljesen felhő-alapú társasházkezelő szoftver a 2000-es évek végén jelent meg, ezt követően pedig sokan csak évekkel később kapcsoltak az új technológia kapcsán. A felhőszolgáltatások egyértelmű előnye, hogy bármikor, bárhonnan használhatók, a fejlesztés távolról történik, hátránya viszont, hogy ha nincs internet, akkor a szolgáltatás nem elérhető, így ezek igénybevételekor mindig érdemes az irodában „pót"-mobil internetet is tartani. Ugyanakkor a felhő-alapú szolgáltatások térnyerését a „házi" készítésű, vagy régebben egy összegben megvásárolt szoftverek elavulása is egyértelműen előnybe helyezi, hiszen a folyamatos jogszabályi környezetváltozás és a hónapról hónapra megjelenő, innovatív pénzügyi technológiai megoldások integrálása egy lokális, az egy összegben megvásárolt szoftvereket akár hónapok alatt is elavulttá, vagy szélsőséges esetben használhatatlanná tehet.

Mi a teendő, ha „átverve" érezzük magunkat?

A hazai társasházi digitális transzformáció alapvetően már végbement, a szoftverszolgáltatók közül volt olyan, aki - az ajtóberúgásos havidíjas átállás helyett - a meglévő DOS-os programja mellé kezdett el fejleszteni felhő-alapú változatot, de van még a mai napig olyan szereplő a piacon, aki az egyszeri díjért megvásárolható szoftvert mindenestül odaadja. Ez utóbbi az előbb említett - egyszer csak átállunk havidíjasra - kockázat mellett mindenképp magában hordozza azt a fajta veszélyt is, hogy ha nem történik meg az átállás, akkor motiváció híján egyszer csak leállnak a fejlesztések és a programból előbb utóbb váltanunk kell egy másik, korszerű megoldásra. Az egyszer már kifizetett programok esetében tehát egyfajta időzített bombán ülnek a társasházak és társasházkezelők: vagy egyszer csak megszűnik ezen szoftverek támogatása, vagy pedig havidíjassá válnak, amik kapcsán jogosan érezheti magát átverve az ügyfél: minek fizessek azért, amit már megvettem egyszer?

„A szoftver fejlesztője az adott szoftver felhasználási szerződésében rögzíti a támogatással és a továbbfejlesztéssel kapcsolatos vállalásait, melyek számára nézve kötelező erejűek, így ezen vállalások nem vagy csupán részben történő teljesítése esetén szerződésszegést követ el, mellyel szemben a felhasználó jogosult fellépni. Abban a nem várt esetben, ha a szolgáltató nem a felek között létrejött szerződésben foglaltak szerint jár el, eltér a szerződésben foglaltaktól vagy a nem a szerződésben rögzített szolgáltatást nyújtja, abban az esetben szerződésszegést követ el. A szerződésszegés többféle következménnyel járhat, a kisebb mértékű szerződésszegéstől, mely általában észrevétlenül vagy következmények nélkül marad, egészen a jelentős súlyú szerződésszegés esetéig, mely tekintetében a szerződésszegő fél komoly következményekkel számolhat. Szerződésszegés esetén a szerződében rögzített feltételeket kell megvizsgálni, melyet a felek szerződésszegés esetére kötöttek ki, ilyenek tipikusan a kötbér fizetése, a kártérítés vagy akár a szerződés felmondásának lehetősége. Amennyiben a felek között jogvita alakul ki, úgy polgári bírósághoz vagy választott bírósághoz fordulhatnak a jogvitájuk eldöntése érdekében." - fogalmazott Dr. Dávid Péter. „A hatályos jogszabályok alapján lehetőség van arra, hogy a károsultak összefogjanak és többen lépjenek fel a jogsértővel szemben, ezt hívja a polgári jog pertársaságnak. Pertársaság akkor jön létre, ha egy perben több felperes vagy alperes vesz részt. A pertársaság előnyei közé tartozik, hogy a károsultaknak nem szükséges külön-külön pert indítaniuk, a követelésüket egy eljárásban tudják érvényesíteni. A hatékonyabb fellépés és érdek érvényesítés mellett az eljárási költségek így minimalizálhatóak és minden fél számára idő- és költségmegtakarítást jelent ez a forma." - mondta kérdésünkre Dr. Dávid Péter.

6 szempont, amire figyelnünk kell a szoftver választásánál

1. A cég legyen legalább 5 éve a piacon, tudjon felmutatni kisebb és nagyobb referenciákat is.

2. Kérjünk mindig demót és próbáljuk ki az adott szoftvert, ne higgyünk a marketing üzeneteknek!

3. Lehetőleg hazai tulajdonosi szerkezetű cég legyen a szoftver tulajdonosa és üzemeltetője, hiszen egy EUR-Ft árfolyam ingadozás is nagymértékben hatással lehet a későbbi árra.

4. Lehetőség szerint felhő-alapú, havidíjas megoldást válasszunk, ahol hazai szervereken legyen tárolva minden adat. A havidíjas megoldás előnye, hogy a fejlesztőknek folyamatosan érdekükben áll a fejlesztés és az ügyfelek támogatása, ráadásul nincs szükség saját infrastruktúra üzemeltetésre és nagyobb egyszeri beruházásra sem, melyet követően bármikor meggondolhatja magát a fejlesztő cég.

5. Csak olyan szoftvert válasszunk, ahol magunk is bármikor kinyerhetjük Excel-be az adatokat, egy esetleges váltás esetén. Ugyanígy győződjünk meg az adatok napi mentéséről is a szolgáltató által.

6. A társasház pénzügyi adatainak meglétének folytonossága a társasház alapvető érdeke, ezért lehetőség szerint mindig a társasházra szerződjünk a szoftverszolgáltatási szerződésben!A cikk megjelent a THT - Társasházi Háztartás 2022. novemberi számában.

További híreink


Kertbaráti üdvözlet: téli fenyőszezon 2022. december 9.
teli-fenyo.jpgA december hagyományosan a fenyőkről szól, természetesen a karácsony miatt, hiszen a szobában vagy akár a kertben feldíszített fenyőfa az ünnep egyik legfontosabb eleme. A fenyőfa persze sokkal több, mint egyszerű ünnepi dekoráció, így indokolt lehet elgondolkodni azon, hogy a társasházi belső kertet vagy például az utcafrontot lehet-e, érdemes-e egy telepített fenyőfával feldíszíteni, mely nem csak az év végén, de minden hónapban, az egész esztendőben feldobja a látképet - mondja Megyeri Szabolcs a társasházi kertek szakértője. 

Osvárt Andrea elnök, Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete: Társasházkezelők és számvizsgálók együtt a társasházakért 2022. december 8.
osvart2.jpgA 2022. november 17-én szervezett XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo ötödik előadója Osvárt Andrea, a frissen megalakult Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének (TSZOE) elnöke volt, aki prezentációját egy kis visszatekintéssel kezdte és megosztotta a hallgatóközönséggel, hogy ő maga hogyan került kapcsolatba a társasházakkal.

Lestyán Mária: Rezsi-sokk és tűzbiztonság 2022. december 7.
lestyan2.jpgA THT által 2022. november 17-én szervezett XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo negyedik előadásának témája igazi örökzöld volt, de aktuális köntösben: a tűzbiztonságról ugyanis nem lehet eleget beszélni. Főleg, mert az üzemeltető nem csak erkölcsi, hanem polgári jogi és büntetőjogi felelősséget is vállal, ez utóbbi életet vagy testi épséget veszélyeztető, pl. karbantartási munka elmaradásából vagy üzemeltetői mulasztásból bekövetkezett tűzeseteknél kerülhet szóba. A témáról Lestyán Mária, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség titkára, vezetőségi tagja beszélt részletesebben.

http://www.tht.hu/index.php?mid=thtelofizetes
Tukarcs József, OTP: Lakóközösségi finanszírozás a piaci bizonytalanságok között 2022. december 6.
tukarcs.jpgA 2022-es Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo harmadik előadója Tukarcs József, az OTP Bank Nyrt. Társasházi értékesítési szakértője volt, aki előadása elején hangsúlyozta az ügyfelek, jelen esetben a társasházak és a lakószövetkezetek, illetve a bankok közötti személyes kapcsolattartás és a folyamatos kommunikáció fontosságát.

A jövő a környezetbarát megoldásoké – társasházainkban is (x) 2022. december 6.
elco_mester_tarsashaz.jpgA magyarországi társasházak jelentős hányadában a mai napig komoly problémákat okoz a kazánházak és az azokban található készülékek korszerűtlensége. Utóbbiak sokszor hagyományos tüzelésű, lemez vagy öntöttvas tagos álló berendezések, melyek gyártói általában jogutód nélkül megszűnt cégek (pl.: Fég Vestale, Kazép, Hőterm, Kalória), ez pedig tovább nehezíti az amúgy sem egyszerű karbantartást és javítást. Ezek elmaradása nem csupán magas fogyasztást, energiapazarló és környezetszennyező működést eredményez, de akár a szolgáltatás kimaradását is okozhatja.

https://open.spotify.com/show/6BPEuUSDIxV2wYxlnb8ZBO
Autótöltés a társasházban: Ingyenes helyszíni felmérés decemberben (x) 2022. december 6.
autotoltes_evergy.pngDecemberben ingyenes helyszíni felmérést kínál az Evergy, bármely budapesti mélygarázsos társasház számára!

Kamerarendszer a társasházakban - amit tudni kell róla 2022. december 6.
Kamerarendszer1.jpgEgyre több társasházban találhatók térfigyelő kamerák, ami részben annak köszönhető, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent az efféle rendszerek beruházási igénye. A jogszabályi környezet azonban szigorú, így nagyon fontos, hogy a megfelelő módon kezdjünk neki a telepítésnek.

Dr. Bogdán Tibor gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos: A társasházakra vonatkozó szabályozás változtatásának szükséges és lehetséges iránya 2022. december 5.
tht_kkn_bogdan1.jpgA 2022. november 17-én szervezett THT-s rendezvény, a XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo második előadója Dr. Bogdán Tibor gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos volt, aki a Társasházi Törvény kapcsán osztotta meg a gondolatait.

Mennyit tud spórolni a ház a LED-világítással? 2022. december 1.
LED2.jpgA rezsiárak növekedése miatt több év után ismét a reflektorfénybe került a LED-világítás. Megnéztük, hogy mekkora megtakarítást hozhatnak a modern megoldások, illetve segítünk, hogy milyen paramétereket kell nézni a vásárlás során.

THT Podcast: Közös képviselői teendők a rezsikáoszban 2022. november 29.
podcast2.pngA Társasházi Háztartás vendége Szilber Szilvia társasházi szakértő, akivel a rezsikvóta kapcsán kialakult káoszról beszélgettünk: milyen nehézségekkel néznek szembe a közműszolgáltatók, hogyan kell értelmezni a számlákat és mi a társasházkezelők feladata a jelenség kapcsán.

Jogesetek: Megszavazta a közgyűlési határozatot, majd utána meggondolta magát a tulajdonos 2022. november 29.
jogesetek.jpgJogesetek című rovatunkban ezúttal azt a jelenséget vesszük górcső alá, amikor egy tulajdonos, vagy tulajdonosok egy csoportja a közgyűlésen megszavaznak ugyan egy határozatot (vagy tartózkodnak), azonban utólag meggondolják magukat és mégis meg kívánják támadni a közgyűlésen hozott egy vagy több határozatot.

Szeglemezes tetőszerkezet szigetelése SUPAFIL Loft fújható szigeteléssel (x) 2022. november 29.
supafil4.jpgA mai épületekkel szemben támasztott egyik fontos követelmény a könnyen átrendezhető, flexibilis terek kialakítása, ami építészetileg gyakran csak nagy fesztávú lefedésekkel oldható meg. A szeglemezes fatartókat ezen igényekre fejlesztették ki. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy az épület belső tere könnyen variálható, szabadon berendezhető maradjon. Emiatt nincs szükség belső teherhordó falra sem.

Beállt az ingatlanpiac, mi lesz az új lakásokkal? 2022. november 28.
csokkenes.jpgAz MNB előrejelzése alapján jövőre nem várható a lakásátadások számának további emelkedése, a gazdaság lassulásával és a lakáspiaci kereslet csökkenésével összhangban 2023 folyamán már stagnálásra számít a jegybank az átadott újlakások számában. A lakásvásárlás elérhetőségének érdemi romlása ugyanakkor az átadások csökkenését is előrevetítheti.

Hatalmas siker: világbajnoki ezüstérmes a magyar bádogos csapat 2022. november 25.
badogos2.jpegEzüstéremmel tértek haza a magyar bádogosok az IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnokságáról, Svájcból. A Vlkovszky Norbert és Márk András alkotta magyar csapat komoly riválisát, a német válogatottat megelőzve állhatott a dobogóra. A világbajnoki címet a házigazda Svájc csapata szerezte meg.

Energiaárak az EU-ban: Mennyire fizet sokat a magyar lakosság? 2022. november 24.
energiaar.jpgAz energia ára az EU-ban számos különböző keresleti és kínálati feltételtől függ, ideértve a geopolitikai helyzetet, a nemzeti energiaszerkezetet, az import diverzifikációját, a hálózati költségeket, a környezetvédelmi költségeket, a szélsőséges időjárási viszonyokat, illetve a jövedéki és adózási rendszereket.

Kipukkadt a hazai lakáspiac 2022. november 23.
berlakas_1200x900.pngA Magyar Nemzeti Bank 2022 novemberi lakáspiaci felmérésében megjelentek szerint 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszaki mértékétől Budapesten 35 százalékkal, vidéken 36 százalékkal maradt el a kereslet. A lakáspiaci érdeklődések negyedéves száma ezzel vidéken az elmúlt évek felfutását megelőző, 2016-os szintjére esett vissza. A lakások, illetve a családi házak iránti érdeklődések arányában az elmúlt év folyamán nem volt tapasztalható érdemi átrendeződés.

Itt vannak a THT Szakmai Díjak idei nyertesei! 2022. november 22.
tht_dij_tn.jpgA XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében tizennégyen vehették át a közel 900 résztvevő előtt az elismerést.

THT Podcast: Elektromos autó töltés a társasházban 2022. november 22.
podcast2.pngA THT Podcast eheti vendége Szakács Gréta, az Evergy Kft. üzletfejlesztője, akivel a társasházakban telepíthető autótöltőkről beszélgettünk: milyen megoldások vannak, mennyire nehézkes jogi és műszaki oldalról a telepítés, mennyi idő alatt térül meg egy töltő installálása?

Fogalmazza meg javaslatait az új Társasházi Törvényhez: a THT eljuttatja a döntéshozókhoz! 2022. november 21.
jog.jpg2023 őszén a Parlament elé kerül az új Társasházi Törvény, melynek kapcsán a THT - Társasházi Háztartás szaklap az Igazságügyi Minisztérium felé vállalta, hogy önként összegyűjti a szakma képviselőinek tövényjavaslatait, melyet összegezve és egyenként is továbbít a döntéshozók részére. Itt a lehetőség, vegyen részt Ön is az új Társasházi Törvény alakításában!

XIII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo: Készül az új társasházi törvény! 2022. november 17.
kkn_header.jpgBanai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójának köszöntője után Dr. Bogdán Tibor kormánybiztos tartott előadást a készülő új Társasházi Törvény kapcsán. Az elmondottakra közel 1000 ember volt kíváncsi a helyszínen. 

(c) Társasházi Háztartás 2022 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi nyilatkozat | Süti beállítások