background image

Hírek Magunkról Konferenciák THT előfizetés TTOE Archívum Kapcsolat THT szakmai díjak Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Kérdést teszek fel Gyakori kérdések

   

   

   

   

Hír ajánlása
Feladó neve
Feladó e-mail címe
Címzett neve
Címzett e-mail címe

Közgyűlésen csak meghatalmazással, vagy anélkül is képviselhető a távol lévő házastárs? (2012-06-19)
 
A Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire, melyek közül egy-egy választ hirlevelünk olvasóival is megosztunk. Az egyesület, a tagok részére ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít, hogy megkönnyítse számukra a vitás ügyekben való eligazodást.
 
Kérdés
Ha a külön tulajdonnak több tulajdonosa is van (például örökösödés, elidegenítés, vagy házasság folytán) a Ttv. 24. § (1) és 38. § (1) bekezdését hogyan kell alkalmazni?
- A külön tulajdonra az Alapító Okiratban megállapított tulajdoni hányadot meg kell-e osztani a külön tulajdonban szerzett tulajdonrész arányában?
- A közös költséget nem a külön tulajdonra, hanem az egyes tulajdonosokra kell megállapítani, és a fizetési kötelezettség is egyénileg terheli a tulajdonosokat?
- A közgyűlésen a külön tulajdon tulajdonosai szavazati jogukat a tulajdoni hányaduk arányában gyakorolhatják?
- A közgyűlésen jelenlévő tulajdonos házastárs a távollévő házastársát csak meghatalmazás esetén képviselheti?

Válasz
A közös költség fizetési kötelezettség az albetétekre áll fenn, vagyis azt, az albetét m2 vagy tulajdoni hányad szerint kell megállaptani.

Ha egy albetétnek több tulajdonosa van, akkor ők egyetemlegesen felelősek a közös költség megfizetéséért és a társasház szempontjából teljesen mindegy, hogy ki fizeti meg közülük.
Erre figyelemmel nem kell megosztani a több tulajdonos - örökös, vagy házastárs - között a fizetendő költséget, nekik saját maguknak kell ezt a műveletet, egymás között elvégezniük.
A szavazati jog viszont mindenkit tulajdoni hányada szerint illet meg.
A családjogi törvény szerint a kiskorú gyermekek helyett viszont meghatalmazás nélkül a szülők szavaznak, míg a házastársak között - szintén a családjogi törvény szerint - vélelmezni kell az egyetértést, és nem kell külön meghatalmazás a házastárs részéről.

Ha a közgyűlésen csak az egyik fél van jelen, akkor is az egész tulajdoni hányadra el lehet számolni a szavazati jogot. Ha viszont nézeteltérés van a felek között, akkor azt kötelesek írásban a levezető elnöknek a napirendi pont előtt jelezni és ebben az esetben nincs akadálya annak, hogy "külön-külön" szavazzanak és csak a tényleges tulajdoni hányaduk szerint legyen beszámítva a szavazat.

Ha meghatalmazással szavaz a házastárs, akkor csak az a tulajdoni hányad számítható be, amelyre a meghatalmazást adták. Vagyis ha a meghatalmazást csak az egyik házasfél írta alá, akkor az csak az ő tulajdoni hányadáig - pl. 50 %-ig - vehető figyelembe.

(c) Társasházi Háztartás 2021 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva