background image

Hírek Magunkról Konferenciák THT előfizetés TTOE Archívum Kapcsolat THT szakmai díjak Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Kérdést teszek fel Gyakori kérdések

   

   

   

   

Társasházak mindig aktuális tűzvédelmi kérdései2021. szeptember 1.
 
Lestyan2.png.jpgA TTOE (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete) 2021. július 26-án második online konferenciáját tartotta arról, hogyan lehet törvényesen, illetve energiahatékonyan működtetni a társasházakat a pandémia ideje alatt. Az online konferencia, mint forma elengedhetetlen volt, hiszen az országjáró körút során sokaknak nem adatott meg a lehetőség a személyes részvételre.
 
A tűzvédelem mindig is aktuális volt és mindig is aktuális lesz a társasházak tekintetében, hiszen, ha tűzeset történik egy ekkora épületben, az mindenkire valós veszélyt jelenthet. Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetségtől segít a jelenlegi problémák felismerésében és ezek megoldásaiban.

A társasházkezelők felelőssége tűzvédelmi szempontból
Ugyebár ez egy folyton változó jogi környezetben jelenik meg, amely nem csak tűzvédelmi, ugyanúgy építésügyi jogszabályokkal is összefüggésben van. Amíg az emberrel nem történik meg a probléma, addig fel sem tudja mérni, milyen kihatása lehet egy tűzesetnek a társasházra, akár egy kis mértékű tűz is tragédiához vezethet.
 
A lakástüzek statisztikáját természetesen vezetik, ebből Lestyán Mária összeállított egy aktualizált táblázatot az elmúlt időszakok tekintetében:

Lestyan1.png

Éves szinten körülbelül hétezer lakástűzesettel lehet számolni, ebből az első félévben már 3815 meg is történt, melyből 263 esetben panellakás esett áldozatul. Az ilyen társasházak (panelek) kiemelt veszélynek vannak kitéve, amennyiben még nem estek át felújításon, szigetelésen, illetve nyílászárócserén. A legfőbb okok közé tartoznak a nyílt láng használatából eredő esetek (öngyújtó, gyufa, főzés stb.). Ezt követik az elektromos eredetű tüzek, majd a fűtési rendszerek meghibásodásából adódó esetek, valamint a dohányzással kapcsolatos felelőtlenség.

Kis tűzből is lehet nagy tragédia
2017-ben történt a Grenfell Tower ügyetragikus tűzesete, amelyet egy kigyulladt hűtőszekrény okozott. Az épület olyan szinten leégett, hogy minden egyes lakónak mindene odaveszett, ki kellett költözniük, hiszen az épület életveszélyessé vált.

Az épület nem megfelelő konstrukciója, energetikai felújítása és a tűzvédelmi hiányosságok tették lehetővé azt, hogy ilyen szintű tragédia következzen be. Ilyenkor természetesen felmerül a kérdés, hogy mi történik az adott épülettel. Lehetőség van a lebontásra, az újjáépítésre, illetve ki intézi az őrzését és az állagmegóvást. A másik hatalmas probléma a környezetszennyezés, ugyanis ebben az esetben például még 140 méteres környezetben is találtak rákkeltő anyagokat.
 
Az Egyesült Királyságban még 700.000 ember él hasonló homlokzatú épületben. Nagy a társadalmi felháborodás, még ma sincs egyértelmű döntés azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a teendő. A Brit kormány támogatást, illetve hitelt biztosít az ilyen épületek átalakítására attól függően prioritásban, melyik mennyire veszélyes jelenleg. Az ilyen esetek nem csak az adott ingatlant érintik, a környéken az összes lakóépület jelentős értékcsökkenéssel nézhet szembe.
 
Hazai gondok
Nem kell messzire menni, ha tűzesetről van szó. A Kodály Köröndön történt eset a tetőtér értékesítését követően történt. Amikor egy ilyen régi bérházat értékesítenek az önkormányzatok, akkor a házak a maguk hiányosságaival kerülnek eladásra. Ez nem csupán tűzvédelmi, hanem állékonysági hiányokat is jelent. Itt a függőfolyosók felújítása volt kifejezetten indokolt, ezért 2000-ben úgy döntöttek, hogy eladják a tetőteret, az épület felújításáért cserébe.
 
„Bontások, csődbe menetelek és leállt munkafolyamatoknak köszönhetően kialakult egy tűzvédelmileg kockázatos állapot, mivel a tűzgátló szerkezeteket elbontották." - mondta Lestyán Mária

Ezek után be is következett a tragédia, hiszen gyakorlatilag tűzvédelmileg minden attribútum hiányzott, így szinte elkerülhetetlen volt. A biztosítással is hatalmas probléma volt, hiszen ez egy építési területen történt és a biztosítás nem egy építésszerelési biztosítás volt, hanem a társasháznak a normál épületbiztosítása. Itt is egy nagyon kis apró munkálat közben okozott elképesztő károkat. 90 lakásból kellett évekre kiköltöznie a lakóknak, gyakorlatilag mostanában fejezik be a munkálatokat, a tetőtérben végül 44 luxuslakást tudtak kialakítani. Ez egyébként nem egy átlagos társasház, hiszen világörökségi épületről van szó, amit az önkormányzat aktívan meg kíván óvni. Sajnos nem minden társasház ilyen szerencsés. Egy átlagos esetben leginkább a lakókra hárulnak a költségek.
 
Ebben az esetben is az egyik legfontosabb kérdés volt, hogy ki kártalanítja a lakókat. A kivitelező felelősségbiztosítása sok esetben nem terjed ki az ilyen esetekre.
 
Léteznek szerencsésebb esetek is. Nemrégiben a Kiscelli utcában volt egy tetőtéri tűz, ahol 24 lakónak kellett ideiglenesen kiköltözni. A tűzoltóknak viszonylag rövid időn belül sikerült elhatárolni a tűz terjedését a tető megbontásával. A tűz oltása mindig vízzel jár, így az alatta lévő lakások ezt megszenvedik akarva, akaratlanul.

Tűzvédelemmel érintett területek
• Bármilyen építési tevékenység végzése az épületben és környezetében
• Gépészeti és villamos rendszerek karbantartása, felülvizsgálata, utólagos átvezetések meglévő építményszerkezeten
• Kémények ellenőrzése, hibák javítása, szellőző rendszerek tisztítása
• Menekülési útvonalak és feltételek biztosítása
• Használati szabályok betartása, betartatása
• Klíma egységes elhelyezése
• Tűzveszélyes tevékenységek végzése
• Tűzveszélyes tevékenység végzése
• Beépítésre kerülő építési termékek ellenőrzése, minősítő dokumentumok megléte, eltakart szerkezetek átvétele
• Szükség esetén építési napló vezetésében való részvétel, bejegyzés
• Építés szerelési biztosítás megkötése
• Tűzvédelmi szabályzat, házirend elkészítése, betartás, betartatás
• Tűzoltói beavatkozási feltételek biztosítása
• Tűzvédelmi felülvizsgálat, karbantartás, üzemeltetői ellenőrzés
• Tűztávolság biztosítása, tűztávolságon belüli tárolás megakadályozása
• Tűzvédelmi célú feliratok, jelölések fenntartása
• A szükséges dokumentumok aktualizálása, pl. SZMSZ
Ezek mind összetett problémák, így összetett megoldásokat igényelnek. Társasházkezelői szempontból felmerülhetnek bizonyos kérdések, hiszen ahány probléma, annyi jogszabályi kapcsolat létezik. Még a probléma kialakulása előtt fontos az SZMSZ pontosítás és felújításiok alapok képzése!

A felmerülő kérdések lehetnek:
• Tűzvédelmi
• Életvédelmi
• Állagvédelmi
• Munka és balesetvédelemi
• Gazdasági
• Felelősségi
• Kötelezettségi
• Engedélyezési

Az SZMSZ Társasházi törvény a hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket foglalja magában. Ezeket mindig érdemes időben leszabályozni a későbbi félreértések elkerülése érdekében. A közös képviselő, vagy az intézőbizottság jogkörében eljárva köteles minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében. Tisztázni kell a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára vonatkozó részletes szabályokat, illetve a házirendet is.
 
A Tűzvédelmi törvény kimondja, hogy minden magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kötelező betartani a tűzvédelmi szabályokat attól függetlenül, hogy a házirend tartalmazza-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat különösen fontos tisztázni, amennyiben építkezés kezdődik egy társasházban.
 
A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó-üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Jókarbantartási kötelezettség
A jókarbantartási tevékenység jogszabályi fogalma: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka [191/2009. (IX. 15.) Korm. Rend. 2. § d) pont].

Az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény
a) Jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégezni, és
b) Rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot folyamatosan biztosítani [191/2009. (IX. 15.) Korm. Rend. 34. § 5. bek.].

A jókarbantartási kötelezettség teljesítése érdekében az építmény tulajdonosa köteles az építmény állapotát szükség szerint - arra külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkező szakértővel - felülvizsgáltatni
a) a tűzbiztonság,
b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
c) a használati biztonság,
d) a zaj és rezgés elleni védelem,
e) az energiatakarékosság és hővédelem,
f) az életvédelem és katasztrófavédelem
követelményeire vonatkozóan a külön jogszabályban foglaltak szerint [191/2009. (IX. 15.) Korm. Rend. 34. § 6. bek.]. A hatóság az építmény tulajdonosát kötelezheti a szükséges munkálatok és egyéb intézkedések elvégzésére.

Felelősség
A közös képviselőnek erkölcsi felelőssége van olyan szempontból, hogy megtett-e mindent a közösség érdekében. Polgári jogi felelőssége is van, ha valamilyen kötelezettség teljesítését önhibájából mulasztotta el, vagy nem az elvárható gondossággal járt el, és ennek következtében a társasháznak vagy a tulajdonostársaknak kárt okoz. Továbbá büntetőjogi felelőssége is felmerülhet, ha életet vagy testi épséget veszélyeztető karbantartási munka a közös képviselő mulasztásából maradt el, és ebből fakadóan baleset következik be.
 
A tűzvédelmi előírást nem azért kell betartatni/betartatni, mert kötelező, hanem az élet és vagyonvédelem a cél.

Az OTSZ, azaz az Országos Tűzvédelmi Szabályzat az elvárt biztonsági szintet tartalmazza, illetve 12 meglévő Tűzvédelmi Műszaki Irányelv kapcsolódik hozzá, amelyek még a napjainkban is módosulnak, tehát érdemes nyomon követni a változásokat. Körülbelül 1500 oldalas ismerettel kellene rendelkeznie egy közös képviselőnek, aki magára vállalja ezt a felelősséget, ezért inkább érdemes tűzvédelmi szakembert bevonni, hiszen nekik pontosan ennek átfogó ismerete a feladatuk.

Eldöntendő kérdések építési tevékenység esetén
• Az építési tevékenység végzéséhez szükséges e építési engedélyezési eljárás lefolytatása?
• Építési engedély nélkül végezhető tevékenység esetén szükség van e eltérési engedélyre?
• Az építési tevékenység egyszerű bejelentési eljárás alapján valósul meg?
• Éépítési tevékenység végzéséhez szükség van e kivitelezési dokumentációra?
• Éépítési tevékenység végzésével összefüggésben szükség van e jóváhagyási eljárásra?
• Amennyiben korábban mérnöki módszerrel (pl. szimulációval) igazolták a megfelelőséget az építési tevékenységgel összefüggésben szükség van e új szimulációra?
• Az építési tevékenységgel összefüggésben meglévő szerkezet átalakítása eseték szüksége van e szakági tervezésre, tűzvédelmi tervezői, szakértői igazolásra?
• A választott műszaki megoldások igazolási módja!

Ezeket a válaszokat csak a tűzvédelmi szakember fogja tudni egzakt módon megválaszolni. A bevonására azért is van elkerülhetetlenül szükség, hogy a felelősséget olyan ember viselje, aki szakmailag tapasztalt és átlátja az ezzel kapcsolatos problémákat.

Mitől függ - mikor, mire és milyen - szakági tervezőre lesz szükség?
A tervezett épület paramétereitől, a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeitől, a szükséges engedélyektől, a beépítésre kerülő építési termékektől, szerkezetektől, a szerkezetek típusától, épületben betöltött szerepétől (pl. teherhordó, vagy vázkitöltő fal), szerkezeti kapcsolatoktól, igazolási módjuktól, illetve meglévő építményszerkezetek igazolási kötelezettségétől - módjától. Mindezek ismeretére a szerződéskötés pillanatában van szükség!

A közös képviselőknek a kivitelezés során el kell kérni minden olyan tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségi igazolást, amire szükség van, illetve az alap tervezési paraméterektől eltérő tervezési paramétereket igazolni kell, ilyenek például a többletterhek, installációk, tetőbeépítés stb.).

Amennyiben bárki jobban bele szeretné ásni magát a témába, az „Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői" műszaki irányelv adhat megfelelő iránymutatást és válaszokat.
 
Aki még nem tette meg, a tűzvédelmi házirendet feltétlenül nézze át és dolgozza át szakember segítségével!

Tűzoltási felvonulási terület, út lezárása
Ebből általában mindig probléma szokott lenni, hiszen a parkolóhelyek száma egyre inkább maximalizálódik, ahogy a járművek száma is növekszik. Többféle megoldás is található erre. Létezik sorompós/kapus megoldás, amely áramszünet esetén automatikusan nyílik, illetve felfestés és kitáblázás szokott a leggyakoribb lenni. Emellett a menekülési útvonalak szabadon tartása és pontos megjelölése, felmatricázása, és vésznyitógombok elhelyezése is kiemelkedően fontos.
 
További problémákat okozhatnak: a kémények, szellőzőrendszerek, parkolás tisztázása, tűzcsapok környezetének szabadon tartása, kukatároólás, szemétledobó, a szintek jelölése, dohányzás tiltása, lift használata tűz esetén, villanyóra és gázóra szekrények üresen tartása, tűzgátló ajtók kialakítása/fenntartása, tűzoltókészülékek elhelyezése, hő és füstelvezetés, fali tűzcsapok, virágok, rácsok/lezárások. Ezekkel minden nap találkozhatnak a közös képviselők, melyekkel kiemelten foglalkozni kell, ha szeretnék elkerülni az esetleges tragédiát, pereskedést, vagy bármilyen nemű jogi procedúrát.

További információk:
• maria.lestyan@rockwool.com
• Tel.: +36 30 4741702


További híreink
 
Megvannak a THT szakmai díjak nyertesei 2021. szeptember 15.
tht_dij_tn.jpgLezárult a szavazás, melyben a THT kiírása alapján a több mint 10 éve született Energiahatékonysági díj mellett idén újabb 7 kategóriában érkezhettek jelölések a szakma legjobbjaira:
Jogi személlyé válnak a társasházak! - Vegyen részt Ön is a XII. KÖZÖS KÉPVISELŐK NAPJA ÉS TÁRSASHÁZI EXPÓN 2021. szeptember 1.
thtkkn200.pngA társasházi törvény megszületése óta eltelt időszak legjelentősebb változását jelenti, hogy megszületett a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló törvény, melyben a jogalkotók rögzítették, hogy a társasházak is jogi személlyé válnak. Ez a drasztikus változás alapjaiban érinti a közös képviselők tevékenységét, ezért a XII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében, dr. Bék Ágnes, a TTOE elnöke, Dr. Kiss Balázs Károly, ügyvéd, társasházi szakértő és Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő előadása is ennek az új helyzetnek a hatásait vizsgálja.
Díjmentes VIP részvételi lehetőség a THT olvasóinak: Döntéselőkészítési konferencia a társasházak felújítási támogatásáról 2021. szeptember 9.
Budapest_Poster_Hu_20210802.pngA TTOE, a THT-val és az eHázzal közösen ez év januárjában az Európai Ingatlantulajdonosok Nemzetközi Érdekképviseleti Szövetsége (UIPI) felkérésére egy olyan felmérésben vett részt, melynek tapasztalatai segítenek kiválasztani azokat a szempontokat, melyek mentén az Európai Unió hamarosan meghozza a döntéseit arról, hogy - pályázatokkal, szabályozásokkal vagy más eszközökkel - miként ösztönözze az ingatlantulajdonosokat otthonaik környezetbarát felújítására.
http://www.tht.hu/index.php?mid=thtelofizetes

 
Ki látja el a jogi személyiséggé váló társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzők helyett? 2021. szeptember 7.
Torvenyessegi_felugyelet.jfifNem valami hálás feladat a társasházak feletti törvényességi felügyelet ellátása. Erre akkor jöhettünk rá alőször, amikor 2010-ben a Társasházi törvény az ügyészséget jelölte meg illetékesként, de mire hatályba lépett volna a jogszabály az ügyésszég erőteljes ellenállása miatt azt meg is változtatták.
Pályázzon a THT szakmai díjak egyikére szeptember 12-éig! 2021. augusztus 10.
tht_dij_tn.jpgA Társasházi Háztartás szaklap idén már 8 kategóriában adja át szakmai díjait a Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo, konferencia és kiállítás keretében. Nevezze közös képviselőjét, számvizsgálóját vagy akár a közösségépítésben aktív tulajdonostársát, hogy az eseményen több száz ember tapsa köszönthesse, amikor átveszi kitüntetését! Küldje be pályázatát szeptember 12-éig! 
Meghívó: Milyen társasházi felújítási támogatásokra van szüksége Magyarországnak? 2021. szeptember 9.
Budapest_Poster_Hu_20210802.pngA magyar Társasházak és Társasházkezelők Országos Szövetségével (TTOE) együttműködve a UIPI meghívja Önt a UIPI Felújítási Körút első rendezvényére, amely Budapesten 2021. szeptember 17 -én lesz a Radisson Blu Béke Hotelben!
Társasház fejlesztése a Covid árnyékában 2021. szeptember 1.
OTP_eloadashoz.jfifHogyan lehet a törvényi előírásokat betartva, energiahatékonyan működtetni a társasházakat a pandémia ideje alatt? - erre a kérdésre kereste a választ a TTOE (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete) 2021. július 26-án, online konferenciája keretében. 
A szervezet azért döntött úgy - immár másodszor -, hogy online rendezi meg eseményét, mert az érdeklődők közül sokan nem tudtak volna részt venni egy személyes részvétellel meghirdetett rendezvényen.
Lakásbérlők nyilvántartása – Jó ötlet, de hol bukik el? 2021. szeptember 7.
Lakasberles.jfifA Kossuth Rádió Napközben című műsorának társasházi rovata, legutóbb egy hallgatói kérdés alapján foglalkozott az olyan helyzetekkel, amikor a hátrányos helyzetbe kerülő tulajdonosok, a közös képviselőtől várják a megoldást, de hiába, mert arra a törvény nem ad lehetőséget.
Fűtés és meleg víz nélkül maradhatnak a lakók – Hogyan kerülhették volna el a kiszolgáltatott helyzetet? 2021. augusztus 31.
Oreg_gazkazan.jpgHiába fizették ki a fűtés és a melegvíz-rendszer felújításának költségeit az egyik társasház tulajdonosai, nem volt műszaki átadás. Nem értik, hogyan maradhatott ki a beruházásból két lépcsőház, s attól tartanak, hogy, mivel nem történt meg a teljes felújítás, bármikor fűtés nélkül maradhatnak.
Megjelent a THT augusztusi száma 2021. augusztus 27.
THT_szaklap_2021-08_aug.pngMegjelent a Társasházi Háztartás szaklap 2021. augusztusi száma, mely a napokban lesz a postaládákban azoknál, akik a print előfizetéssel rendelkeznek. Ők és akik online, vagy eHÁZas verzióban fizettek elő, már azonnal olvashatják a szaklapot.
Milyen újdonságokkal készül az őszre az eHÁZ? 2021. augusztus 25.
ehaz-600x363.jpgA TTOE (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete) 2021. július 26-án második online konferenciáját tartotta arról, hogyan lehet törvényesen, illetve energiahatékonyan működtetni a társasházakat a pandémia ideje alatt. Az online konferencia, mint forma elengedhetetlen volt, hiszen az országjáró körút során sokaknak nem adatott meg a lehetőség a személyes részvételre.
Dén Mátyás András az eHÁZ rendszeréről tartott előadást, amely ma már a magyarországi társasházi lakások 14%-ában megtalálható.
Liftmentő vakcina és biztonsági kamerarendszer: távfelügyelet az egész országban 2021. augusztus 20.
Objekt_or.webpA TTOE (Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete) 2021. július 26-án második online konferenciáját tartotta arról, hogyan lehet törvényesen, illetve energiahatékonyan működtetni a társasházakat a pandémia ideje alatt. Az online konferencia, mint forma elengedhetetlen volt, hiszen az országjáró körút során sokaknak nem adatott meg a lehetőség a személyes részvételre.
Nem vállalják a tulajdonosok az életveszélyes állapot elhárításának költségeit – Meddig terjed a közös képviselő felelőssége? 2021. augusztus 16.
Romos_fuggofolyoso.jpgA drasztikusan emelkedő építőanyag árak és a lasszóval sem fogható mesteremberek vastagon fogó ceruzája nehéz helyzetbe hozta a felújítás előtt álló társasházakat. Mit ér ilyenkor a közgyűlés által elfogadott terv és az egy éve adott ajánlatok, ha nincs, aki azon az áron elvégezze a munkát.
Útikalauz a felújítások útvesztőiben: Rendhagyó felújítási helyzetek és megoldásaik Fatrafol rendszerekkel 2021. augusztus 13.
Fatrafol1.jpgRendhagyó felújítási helyzetekről és megoldásairól tartott előadást Jámbor Zsolt (Fatra Izolfa Zrt.) mérnök és szaktanácsadó a TTOE 2021 július 26-án tartott online konferenciáján. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete a pandémia alatti lehetőségekről, energiahatékony működésről és törvényességről szeretné a legsokoldalúbb tájékoztatást nyújtani. Az online konferencia, mint forma elengedhetetlen volt, hiszen az országjáró körút során sokaknak nem adatott meg a lehetőség a személyes részvételre.
Forrásszerzési lehetőségek a társasházakban 2021. augusztus 11.
kbk21.pngA társasházak finanszírozási lehetőségeiről tartott előadást Dr. Kiss Balázs Károly ügyvéd és társasház szakértő a TTOE 2021 július 26-án tartott online konferenciáján. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete a pandémia alatti lehetőségekről, energiahatékony működésről és törvényességről szeretné a legsokoldalúbb tájékoztatást nyújtani. Az online konferencia, mint forma elengedhetetlen volt, hiszen az országjáró körút során sokaknak nem adatott meg a lehetőség a személyes részvételre.
Kibújhat-e valaki a többség által megszavazott célbefizetés alól? 2021. augusztus 10.
Tetofelujitas_elott.jfifA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire, melyek közül egy-egy választ hírlevelünk olvasóival is megosztunk. Az egyesület a tagok számára díjmentes jogi tanácsadást biztosít, hogy megkönnyítse számukra a vitás ügyekben való eligazodást.
Így nézheti vissza a Társasházak törvényes és energiahatékony működtetése a COVID árnyékában országos videokonferenciát és igényelheti a "Jogok és kötelességek a társasházi felújítások során" című szakkönyvet 2021. július 26.
Online_konferencia_2.jpgIde kattintva nézheti vissza a THT online országos videokonferenciáját. Azok, az online konferencián részt vevők, akik a roadshow eddigi állomásain még nem jutottak hozzá a kiadványhoz, a THT kérdőívének kitöltésével és online visszaküldésével igényelhetik a „Jogok és kötelességek a társasházi felújítások, karbantartások során" című szakkönyvet.
Megjelent a „Jogok és kötelességek a társasházi felújítások, karbantartások során" című szakkönyv - Ön hogyan juthat hozzá? 2021. július 19.
THT-Szakkonyv_2021_cimlap_net-hirek.jpgMegjelent a „Jogok és kötelességek a társasházi felújítások, karbantartások során" című THT szakkönyv, melyet az OTP Business jóvoltából eddig azok vehettek át díjmentesen, akik részt vettek a THT-TTOE országos konferenciasorozatának állomásain.
 
Klímaberendezés a falon – Mit tehet az, akinek hűvös helyett csak a zaj és a kondenzvíz jut? 2021. július 19.
Klima_a_falon.jpgA kánikulában mindenkinek megfordul a fejében, hogy klímát kéne elhelyezni a lakásban. Ez társasházi környezetben némi egyeztetést igényelne, hiszen a kültéri egység miatt nem belső munkáról beszélünk. Az ugyanis közös tulajdonú falrészre kerül.
ORSZÁGOS ONLINE THT-TTOE KONFERENCIA - TÁRSASHÁZAK TÖRVÉNYES ÉS ENERGIAHATÉKONY MŰKÖDTETÉSE A COVID ÁRNYÉKÁBAN 2021. július 15.
digikonf.jpg
Mivel a jogszabályok továbbra is kötelezővé teszik a zárt térben tartott rendezvényeken - így a THT-TTOE országos körútjának konferenciáin is - a védettségi igazolvány bemutatását, ezért sok lakóközösségi képviselő annak ellenére sem vehetett részt rendezvényeinken - így az OTP BUSINESS jóvoltából díjmentesen átvehető szakkönyvet sem kaphatta meg - hogy jelentkezett azokra.

Ebben a rendkívüli helyzetben sem szeretnénk azonban cserben hagyni azokat, akik számítanak a segítségünkre, ezért - félbeszakítva a THT-TTOE 2021-es országos konferencia sorozatát - 2021. július 26-án, héthőn, 9.30-14.45 között egy rendkívüli online konferencián várunk minden lakóközösségi képviselőt!

(c) Társasházi Háztartás 2021 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva