background image

Hírek Magunkról Konferenciák THT előfizetés TTOE Archívum Kapcsolat THT szakmai díjak Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Kérdést teszek fel Gyakori kérdések

   

   

   

   

Szankciókkal fenyegeti a Kormányhivatal a közös képviselőket - A TTOE a Miniszterelnökséghez fordult2022. január 11.
 
Villanyora.jfifMeglepetten olvasták a közös képviselők/társasházkezelők a kormányhivatalok által az elmúlt napokban küldött tájékoztatót, melyben jelzik, szankcionálnák a rezsicsökkentési tájékoztató kihelyezésével kapcsolatos -sok esetben kivitelezhetetlen - teendők elmulasztását. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete, Dr. Gulyás Gergely Minisztelelnökséget vezető miniszterhez fordult a tájékoztató felülvizsgálása érdekében.
 
Tisztelt Miniszter Úr!

Segítségét szeretném kérni a Kormányhivatalok által küldött, rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetményi kötelezettségre vonatkozó tájékoztató kiegészítése ügyében.

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete tagjai közül megkapták a Kormányhivatalok által kiküldött tájékoztatókat azok a közös képviselők/társasházkezelők, akik a tevékenységüket üzletszerűen végzik és a kormányhivatalok nyilvántartásában szerepelnek.

Sajnos ez a tájékoztató nem jut el azokhoz a közös képviselőkhöz és intéző bizottsági elnökökhöz, akik ott látják el a feladatot, ahol tulajdonosok és nincs kötelezettségük a nyilvántartásba vételre.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a társasházi törvényben foglaltak szerint a közös képviselőknek, társasházkezelőknek kötelezettsége a rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetmények kihelyezése. Azt is értjük, hogy az európai országokban drasztikusan megemelkedő energiaárak idején külön jelentősége van annak, hogy lássuk, Magyarországon a rezsicsökkentés védi meg a lakosságot ettől a negatív hatástól. Azt azonban nehezményezzük, hogy szankciókkal sújtanák a szakma képviselőit olyan hiányosságok miatt, melyek elhárítása a gyakorlatban sok esetben kivitelezhetetlen számukra. Ennek oka:

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. § -a szerint:
(1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság - többletdíjazás felszámítása nélkül - a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t
- a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban."

A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy zárt, üvegszekrényben kell elhelyezni, így ennek hiánya nem róható a közös képviselő terhére.

- több olyan társasház van, amelyeknél sorházként kerültek kialakításra a lakások, nincs közös lépcsőházuk és bejáratuk, így a hirdetőtábla elhelyezése egy helyre nem kialakítható,

- nem minden társasház lépcsőháza alkalmas arra, hogy zártrendszerű hirdetőtábla kerüljön kihelyezésre, főleg az elvárt méretre is figyelemmel

- az üveges és zárható hirdetőtábla megrendelése és elkészíttetése - a bírósági gyakorlat szerint - csak közgyűlési döntés alapján lehetséges, erre a közös képviselő önállóan nem jogosult,

- közgyűlés összehívása és az ott hozható döntés nem kivitelezhető 8 napon belül, ezért az 2022. január 15-ig nem valósulhat meg,

- ott, ahol nincs lehetőség zártan elhelyezni a hirdetmény szövegét, ott nincs kizárva, hogy valaki letépi és annak azonnali pótlása nem megoldható, mert az üzletszerűen társasházkezeléssel foglalkozók általában nem az érintett társasházban laknak, gondnok pedig csak a társasházak elenyésző hányadában tevékenykedik,

- a hirdetmény 45 napos ott tartásával nem egy oldalt, hanem sok esetben három-négy A4-es lapot kell elhelyezni, amely nagyságában is méretes zárható szekrény meglétét teszi szükségessé,

- a megküldött tájékoztatóban úgy fogalmaztak, hogy
„A kérelemre vagy hivatalból megindult eljárások során a Fogyasztóvédelmi Főosztály munkatársai az érintett társasházakban helyszíni ellenőrzést végeznek, majd amennyiben hiányosságot tapasztalnak a meginduló eljárásban nyilatkozattételre hívják fel a társasház tájékoztatás nyújtására kötelezett szervét. Ezt követően a Fogyasztóvédelmi Főosztály az eljárást határozattal zárja le.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Thtv. semmilyen indokkal nem ad felmentést a tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság számára sem nyújt lehetőséget a mérlegelésre.

Az ellenőrzések eddigi tapasztalata szerint gyakran előfordul olyan eset, hogy a helyszíni ellenőrzés során az előírt hirdetmény annak ellenére nem található meg a társasház hirdetőtábláján, hogy az ott korábban - akár szabályszerűen - elhelyezésre került. Tekintettel arra, hogy a Thtv. nem magát a kihelyezést, hanem a hirdetmény folyamatos közzétételét írja elő, a tájékoztatási kötelezettség teljesítése tanúkkal vagy fénykép- esetleg videófelvételekkel nem igazolható. A rongálások elkerülése érdekében javasolt a hirdetmény zárható üvegszekrényben történő elhelyezése."

- a hirdetmények kint tartását a leírtak szerint csak őrzéssel lehetne biztosítani, ami a gyakorlatban végrehajthatatlan feladatot jelent,

- igazságtalan, hogy egy végrehajthatatlan rendelkezésért azokat a közös képviselőket, társasházkezelőket kívánják felelősségre vonni, akik minden feladatukat elvégzik, de nem tudják garantálni, hogy egy hirdetmény a társasház lépcsőházában 45 napig kint legyen.

A törvény egyébként arról is rendelkezik, hogy február 15-ig lakásra bontottan ki kell mutatni a tulajdonosok részére, hogy a közös tulajdonban lévő közművek után milyen összegű költség megtakarítás vonatkozik az adott lakásra.
Ez sokkal személyesebben ismerteti a tényleges megtakarításokat, ráadásul biztosan eljut minden tulajdonoshoz, míg a lépcsőházban kihelyezett tájékoztató az egész társasházra vonatkozó összegeket tartalmazza és kérdéses, hogy azt a tulajdonosok megtekintik-e vagy sem.

A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a büntetések kiszabása előtt vizsgálja meg, hogy valóban felelős-e a közös képviselő azért, hogy az ellenőrzéskor nem volt látható a hirdetmény vagy bizonyítható módon teljesítette a kötelezettségét, de a dokumentumot a tudta nélkül eltávolították. Ebben az esetben álláspontom szerint felelősség nem terheli, mert a feladat eleve végrehajthatatlan.

A fent jelzett problémák miatt valószínűsíthető, hogy az a közös képviselő/társasházkezelő, aki a társasházi törvényben előírt módon elvégezte a rezsicsökkentési tájékoztató kihelyezését, de azt tudta nélkül eltávolították, majd ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elmarasztalta, jogi úton elérheti, hogy mentesítsék a szankciók alól.

Úgy gondoljuk, hogy a társasházakban e nélkül is bőven akad feszültségforrás, főleg mióta a lakástakarék-pénztári konstrukció megszűntetése miatt a lakóközösségek a leghatékonyabb ösztönzőt veszítették el arra, hogy energiahatékony társasházi felújításokat valósítsanak meg.

Meglátásuk szerint e rendelkezés - jelenlegi formájában - inkább generálja a feszültséget a lakóközösségekben mintsem segítené a békés egymás mellett élés feltételeinek megteremtését.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével egészítsék ki tájékoztatójukat.

Budapest, 2022. január 11.

dr. Bék Ágnes
TTOE elnök

Fotó: agrar24.hu


További híreink
 
Egy társasház, két épület, lekötött betét és lakáskassza - Gazdálkodhatnak külön? 2022. január 26.
Ket_tarsashaz.jfifA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Személyes online tanácsadás dr. Bék Ágnessel - Így segít tagjainak a TTOE 2022. január 25.
TTOE.jpgA Coviddal kapcsolatos korlátozások miatt számos THT-TTOE konferencia időpontját kellett megváltoztatni és voltak olyanok is, melyeket nem is sikerült megtartani. Ez érintette a budapesti rendezvényeket és az országos konferenciasorozat állomásait is. A szakmai konzultációk iránti igény azonban tovább emelkedett, amit a THT honlap "Kérdést teszek fel" rovatába érkező megkeresések növekvő száma is jelez számunkra.
THT életműdíj: - Szabó Ferenc 2022. január 24.
Szaboferenc.jpgA XII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében - 2021. szeptember 23-án - több mint 700 résztvevő tapsa kíséretében, nyolc kategóriában, tizennégyen vehették át a THT szakmai díjait. Mindannyiuktól megkérdeztük, hogy mit tartanak legnagyobb sikerüknek, legnagyobb kudarcuknak, mit tennének, ha újra kezdenék, s hogy mit tanácsolnak azoknak, akik most kezdik a szakmát.
	http://www.tht.hu/index.php?mid=thtelofizetes

 
Három új zöld pályázatot írt ki a Józsefvárosi Önkormányzat 2022. január 24.
Jozsefvaros_balkonzoldites.jpgGangzöldítésre, árnyékolásra és homlokzatzöldítésre is pályázhatnak társasházak és lakásszövetkezetek 2022. február 28-ig. A város szívében minden zöldfelület felértékelődik. 2021-es zöld udvar és komposztláda pályázatatok ezeknek az értékes zöldfelületeknek a növeléséhez, a józsefvárosi klímavédekezéshez járultak hozzá.
TTOE-UIPI hírek - Elutasították az épületek energiahatékonyságáról szóló uniós törvénytervezetet 2022. január 21.
EPBD.jfifNovember 24-én kaptuk a hírt a UIPI főtitkárától, miszerint kezébe került az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) véglegesnek tűnő, kiszivárogtatott változata, amely komoly aggodalomra adott okot. A szervezet azonnal cselekedni kezdett: hozzálátott a szöveg elemzéséhez, illetve az EU energiaügyi biztosának kabinetjével folytatott eszmecserét követően egyeztetett a tagsággal a legfőbb aggályokat illetően, és lépéseket sürgetett nemzeti szinten is. Végül a Szabályozási Ellenőrző Testület (RSB) szakértői elutasították a revíziót, amely értesüléseink szerint már második alkalommal fordult elő.
Szankcionálható-e az aki nem rendeltetésszerűen használja a szelektív kukákat? 2022. január 20.
szelektiv_hulladek.JPGA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Hajnali háromkor meeting, home office-ban – A szomszéd is szót kap? 2022. január 18.
homeoffice.jfifAlapvetésként leszögezhetjük, hogy a társasházi lakások nem irodának épültek, ezért a laza home office elnevezés a mindennapokban jelenthet feszültségforrást. A nemzetközi cégeknél például természetes, hogy különböző időzónában „meetingelnek" egymással a munkatársak, amit a szomszéd kihangosítva élvezhet hajnali háromkor.
THT életműdíj - Lökkös Judit 2022. január 17.
Lokkosjudit.pngA XII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében - 2021. szeptember 23-án - több mint 700 résztvevő tapsa kíséretében, nyolc kategóriában, tizennégyen vehették át a THT szakmai díjait. Mindannyiuktól megkérdeztük, hogy mit tartanak legnagyobb sikerüknek, legnagyobb kudarcuknak, mit tennének, ha újra kezdenék, s hogy mit tanácsolnak azoknak, akik most kezdik a szakmát.
TTOE-UIPI hírek - Nehézségek , sikerek és tanulságok 2022. január 14.
UIPI_logo.pngA francia környezetvédelmi politika meghatározó eleme az üvegházhatású gázok emissziójának mérséklése, valamint a fosszilis és nukleáris energiahordozók megújulókkal való minél nagyobb arányú kiváltása. (Franciaország egyike az atomenergiától leginkább függő országoknak.)
A karbonsemlegességi célok eléréséhez vezető úton a francia kormányzat is kiemelt figyelmet fordít az ország épületállományának széndioxid kibocsátására.
A következő összefoglaló - kitekintésként - a francia lakásokat érintő intézkedéseket, illetve a legújabb jogszabályi változásokat veszi sorra azok problémáival és várható előnyeivel.
Közös területen, magánszemély által kihelyezett kamera működik - Leszereltethetjük? 2022. január 13.
kamera.jfifA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Kisebbségbe kerültünk a társasházban – Tűrjünk vagy harcoljunk? 2022. január 11.
tarsashaz_tarsasjatek.jpgKomoly konfliktushelyzet alakult ki egy budapesti társasházban. Az egyik tulajdonos, egy életmód orvos, aki rendelőt nyitott a házban, fokozatosan vásárolta fel az ingatlanokat, s ma már szinte csak az általa jóváhagyott dolgok történhetnek az épületben.
Könnyebb lesz a személyi adatokkal és a közművekkel kapcsolatos ügyintézés 2022. január 10.
lakcimkartya.jfifAz Országgyűlés november 9-én fogadta el az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló jogszabályt. (Ennek ismeretében a közgyűlési meghívók kiküldése előtt érdemes frissíteni az adatokat.)
THT életműdíj - Mészáros Ernő 2022. január 7.
Meszaroserno.jpgA XII. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo keretében - 2021. szeptember 23-án - több mint 700 résztvevő tapsa kíséretében, nyolc kategóriában, tizennégyen vehették át a THT szakmai díjait. Mindannyiuktól megkérdeztük, hogy mit tartanak legnagyobb sikerüknek, legnagyobb kudarcuknak, mit tennének, ha újra kezdenék, s hogy mit tanácsolnak azoknak, akik most kezdik a szakmát.
Az önkormányzat „extra” dokumentumokat kér a közös költség befizetéséhez - Kötelezhet erre? 2022. január 6.
beszamolo.jfifA Társasházi Háztartás adózási, könyvelési tanácsadással is igyekszik segíteni előfizetőink munkáját. Az ilyen témákban érkező kérdésekre Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol.
Bejött a THT arculatváltása és tartalombővítése 2022. január 4.
tht_logo.jpgA 2000-ben alapított THT húsz év után 2020 decemberében új arculattal lepte meg olvasóit. A friss, letisztult stílus dinamikus megjelenést kölcsönzött a lapnak és az elmúlt egy év visszajelzései alapján elmondhatjuk, osztatlan szimpátiát váltott ki előfizetőink körében, akik tartalmi újításainkra is pozitívan reagáltak.
Eltűnt banki kivonatokkal átvett háznál ki fizeti a pótlás költségeit? 2022. január 3.
Ki_fizet.jfifA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
A lakásból utcára dobott tárgyak által okozott kárért is a tulajdonos vonható felelősségre - Az eloltott tüzet is jelentsük a tűzoltóknak! 2021. december 28.
112.jfifA Kossuth Rádió Napközben című műsorának társasházi rovatában a karácsonyi és szilveszteri időszak veszélyforrásainak áttekintése során ismét szóba kerültek a tűzvédelemmel kapcsolatos teendők. Nagy Csaba a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője több olyan szabálytalanságot is felsorolt, melyek elkerülése nem csak a saját biztonságunk, hanem a házban lakók biztonsága érdekében is fontos.
Változások a THT rendezvényeken 2022-ben 2021. december 27.
thtkonferencia.jpgA meglehetősen zaklatott elmúlt két év tapasztalatainak figyelembevételével a THT és a TTOE összeállította 2022. évi rendezvénytervét, melyet az alábbiakban osztunk meg olvasóinkkal - azokkal a szervezési információkkal együtt, melyek mindannyiunkat segítenek majd abban, hogy a jogszabályok betartásával, biztonságosan találkozhassunk egymással konferenciáinkon.
Megjelent a THT decemberi száma 2021. december 21.
THT_szaklap_2021-12_dec.pngMegjelent a Társasházi Háztartás szaklap 2021. decemberi száma, mely a napokban lesz a postaládákban azoknál, akik a print előfizetéssel rendelkeznek. Ők és akik online, vagy eHÁZ-as verzióban fizettek elő, már azonnal olvashatják a szaklapot.
Jobb félni, mint megijedni – Tűzvédelmi riadóterv a társasházakban 2021. december 21.
Tuzoltok.jpgIdén már 281 otthonban csaptak fel a lángok a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által felügyelt területen, ezért figyelemfelkeltő céllal tűzoltási bemutatót tartottak Egerben, melyről a Kossuth Rádió Napközben című műsora is beszámolt. A felvezető riportban többen is megszólaltak, akik elszenvedői vagy szemtanúi voltak lakástüzeknek.
(c) Társasházi Háztartás 2022 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva