background image

Hírek Magunkról Konferenciák THT előfizetés Archívum Kapcsolat THT szakmai díjak Regisztráció Hírlevél ajánlása Letöltések Kérdést teszek fel Gyakori kérdések

   

   

   

   

Szankciókkal fenyegeti a Kormányhivatal a közös képviselőket - A TTOE a Miniszterelnökséghez fordult2022. január 11.
 
Villanyora.jfifMeglepetten olvasták a közös képviselők/társasházkezelők a kormányhivatalok által az elmúlt napokban küldött tájékoztatót, melyben jelzik, szankcionálnák a rezsicsökkentési tájékoztató kihelyezésével kapcsolatos -sok esetben kivitelezhetetlen - teendők elmulasztását. A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete, Dr. Gulyás Gergely Minisztelelnökséget vezető miniszterhez fordult a tájékoztató felülvizsgálása érdekében.
 
Tisztelt Miniszter Úr!

Segítségét szeretném kérni a Kormányhivatalok által küldött, rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetményi kötelezettségre vonatkozó tájékoztató kiegészítése ügyében.

A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete tagjai közül megkapták a Kormányhivatalok által kiküldött tájékoztatókat azok a közös képviselők/társasházkezelők, akik a tevékenységüket üzletszerűen végzik és a kormányhivatalok nyilvántartásában szerepelnek.

Sajnos ez a tájékoztató nem jut el azokhoz a közös képviselőkhöz és intéző bizottsági elnökökhöz, akik ott látják el a feladatot, ahol tulajdonosok és nincs kötelezettségük a nyilvántartásba vételre.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a társasházi törvényben foglaltak szerint a közös képviselőknek, társasházkezelőknek kötelezettsége a rezsicsökkentéssel kapcsolatos hirdetmények kihelyezése. Azt is értjük, hogy az európai országokban drasztikusan megemelkedő energiaárak idején külön jelentősége van annak, hogy lássuk, Magyarországon a rezsicsökkentés védi meg a lakosságot ettől a negatív hatástól. Azt azonban nehezményezzük, hogy szankciókkal sújtanák a szakma képviselőit olyan hiányosságok miatt, melyek elhárítása a gyakorlatban sok esetben kivitelezhetetlen számukra. Ennek oka:

- A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. § -a szerint:
(1) A közös képviselő vagy az intézőbizottság - többletdíjazás felszámítása nélkül - a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatja a tulajdonostársa(ka)t
- a) minden hónap 15. napjáig, legalább 45 nap időtartamra kifüggesztve - az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal - írásban, figyelemfelkeltő és a fogyasztók által jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban."

A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy zárt, üvegszekrényben kell elhelyezni, így ennek hiánya nem róható a közös képviselő terhére.

- több olyan társasház van, amelyeknél sorházként kerültek kialakításra a lakások, nincs közös lépcsőházuk és bejáratuk, így a hirdetőtábla elhelyezése egy helyre nem kialakítható,

- nem minden társasház lépcsőháza alkalmas arra, hogy zártrendszerű hirdetőtábla kerüljön kihelyezésre, főleg az elvárt méretre is figyelemmel

- az üveges és zárható hirdetőtábla megrendelése és elkészíttetése - a bírósági gyakorlat szerint - csak közgyűlési döntés alapján lehetséges, erre a közös képviselő önállóan nem jogosult,

- közgyűlés összehívása és az ott hozható döntés nem kivitelezhető 8 napon belül, ezért az 2022. január 15-ig nem valósulhat meg,

- ott, ahol nincs lehetőség zártan elhelyezni a hirdetmény szövegét, ott nincs kizárva, hogy valaki letépi és annak azonnali pótlása nem megoldható, mert az üzletszerűen társasházkezeléssel foglalkozók általában nem az érintett társasházban laknak, gondnok pedig csak a társasházak elenyésző hányadában tevékenykedik,

- a hirdetmény 45 napos ott tartásával nem egy oldalt, hanem sok esetben három-négy A4-es lapot kell elhelyezni, amely nagyságában is méretes zárható szekrény meglétét teszi szükségessé,

- a megküldött tájékoztatóban úgy fogalmaztak, hogy
„A kérelemre vagy hivatalból megindult eljárások során a Fogyasztóvédelmi Főosztály munkatársai az érintett társasházakban helyszíni ellenőrzést végeznek, majd amennyiben hiányosságot tapasztalnak a meginduló eljárásban nyilatkozattételre hívják fel a társasház tájékoztatás nyújtására kötelezett szervét. Ezt követően a Fogyasztóvédelmi Főosztály az eljárást határozattal zárja le.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Thtv. semmilyen indokkal nem ad felmentést a tájékoztatási kötelezettség teljesítése alól, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság számára sem nyújt lehetőséget a mérlegelésre.

Az ellenőrzések eddigi tapasztalata szerint gyakran előfordul olyan eset, hogy a helyszíni ellenőrzés során az előírt hirdetmény annak ellenére nem található meg a társasház hirdetőtábláján, hogy az ott korábban - akár szabályszerűen - elhelyezésre került. Tekintettel arra, hogy a Thtv. nem magát a kihelyezést, hanem a hirdetmény folyamatos közzétételét írja elő, a tájékoztatási kötelezettség teljesítése tanúkkal vagy fénykép- esetleg videófelvételekkel nem igazolható. A rongálások elkerülése érdekében javasolt a hirdetmény zárható üvegszekrényben történő elhelyezése."

- a hirdetmények kint tartását a leírtak szerint csak őrzéssel lehetne biztosítani, ami a gyakorlatban végrehajthatatlan feladatot jelent,

- igazságtalan, hogy egy végrehajthatatlan rendelkezésért azokat a közös képviselőket, társasházkezelőket kívánják felelősségre vonni, akik minden feladatukat elvégzik, de nem tudják garantálni, hogy egy hirdetmény a társasház lépcsőházában 45 napig kint legyen.

A törvény egyébként arról is rendelkezik, hogy február 15-ig lakásra bontottan ki kell mutatni a tulajdonosok részére, hogy a közös tulajdonban lévő közművek után milyen összegű költség megtakarítás vonatkozik az adott lakásra.
Ez sokkal személyesebben ismerteti a tényleges megtakarításokat, ráadásul biztosan eljut minden tulajdonoshoz, míg a lépcsőházban kihelyezett tájékoztató az egész társasházra vonatkozó összegeket tartalmazza és kérdéses, hogy azt a tulajdonosok megtekintik-e vagy sem.

A fentiekre figyelemmel kérjük, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a büntetések kiszabása előtt vizsgálja meg, hogy valóban felelős-e a közös képviselő azért, hogy az ellenőrzéskor nem volt látható a hirdetmény vagy bizonyítható módon teljesítette a kötelezettségét, de a dokumentumot a tudta nélkül eltávolították. Ebben az esetben álláspontom szerint felelősség nem terheli, mert a feladat eleve végrehajthatatlan.

A fent jelzett problémák miatt valószínűsíthető, hogy az a közös képviselő/társasházkezelő, aki a társasházi törvényben előírt módon elvégezte a rezsicsökkentési tájékoztató kihelyezését, de azt tudta nélkül eltávolították, majd ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elmarasztalta, jogi úton elérheti, hogy mentesítsék a szankciók alól.

Úgy gondoljuk, hogy a társasházakban e nélkül is bőven akad feszültségforrás, főleg mióta a lakástakarék-pénztári konstrukció megszűntetése miatt a lakóközösségek a leghatékonyabb ösztönzőt veszítették el arra, hogy energiahatékony társasházi felújításokat valósítsanak meg.

Meglátásuk szerint e rendelkezés - jelenlegi formájában - inkább generálja a feszültséget a lakóközösségekben mintsem segítené a békés egymás mellett élés feltételeinek megteremtését.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével egészítsék ki tájékoztatójukat.

Budapest, 2022. január 11.

dr. Bék Ágnes
TTOE elnök

Fotó: agrar24.hu


További híreink
 
Jókai utcai tetőomlás: ki a felelős? 2022. június 28.
Tetoomlas_jokai_u.jpgA tegnapi budapesti Jókai utcai tetőomlás kapcsán sokakban felmerülhet a kérdés: vajon ki a felelős a kis híján emberéletet követelő tragédiáért? Dr. Kiss Balázs Károlyt kérdeztük a témában. 
Az Ön háza nem egyetemes szolgáltatás keretében vásárol energiát? - Június 30-ig jelezze, hogy jogosult a rezsicsökkentés igénybevételére! 2022. június 28.
mvmnext.pngMindazoknak a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek, akik üzleti alapon fizetik az elektromos áram vagy a gáz díját, 2022. június 30-ig van lehetőségük arra, hogy visszatérjenek az egyetemes szolgáltatás keretei közé!
Hibás vagy módosítandó az alapító okirat? - Mikor kell és mikor nem szükséges 100%-os aláírás a megváltoztatásához? 2022. június 28.
podcast2.pngA társasházi alapító okirat egy jogkövetkezményekkel járó szerződés, amit a tulajdonostársak kötnek egymással annak érdekében, hogy létrehozzanak egy új jogalanyt, a társasházat. Ezzel, egy korlátozottan ugyan, de cselekvőképes önálló jogalany jön létre, ami a földhivatali bejegyzéssel válik törvényessé.
	http://www.tht.hu/index.php?mid=thtelofizetes

 
Egy otthoni házimoziterem akusztikai megoldása 2022. június 28.
Knauf_junius_01.jpgTisztelt Partnereink! Júniusi hírlevelünkben egy otthoni házimozi terem akusztikai megoldását szeretnénk bemutatni. A munkát partnereink szakszerű és professzionális megoldásainak hála, igencsak látványosra sikerült összehozni.
Elszabaduló ingatlanárak és kamatok - Közeleg a trendforduló? 2022. június 27.
lakashitelallomany.jpegA járvány utóhatásaként recesszió kibontakozásának vagyunk szemtanúi világszerte. Ehhez az is hozzájárul, hogy a február végén kirobbant orosz-ukrán háború alapvetően megváltoztatta a világgazdasági kilátásokat: többek között a megemelkedett nyersanyag- és energiaárak miatt, amelyek tovább növelik az egyébként is magas inflációt. Mindezek tudatában meglepő az a kép, amelyet a nemzetközi ingatlanpiacok alakulásáról kaphatunk jelen pillanatban.
https://open.spotify.com/show/6BPEuUSDIxV2wYxlnb8ZBO

 
Ablak helyett bejárati ajtó - Milyen arányú hozzájárulással építhető át? 2022. június 24.
ajtoathelyezes.jpgA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) alapító elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Egyszerűsödik a teremgarázsban lévő „beállóhelyek” értékesítése 2022. június 23.
teremgarazs.jpgJóval kevesebb dolga lesz a közös képviselőknek a teremgarázsokban lévő „beállóhelyek" értékesítése során azáltal, hogy ezek „álláshely" elnevezéssel önálló ingatlanként kerülhetnek nyilvántartásba vételre.
Egyre csak drágulnak a társasházi lakások és a bérleti díjak is 2022. június 22.
MNB.jfifA Magyar Nemzeti Bank 2022. májusi lakáspiaci jelentése szerint az infláció a lakásárakra és a bérleti díjakra is hatással van, kevés a szabad albérlet, a külföldi vásárlók száma csökken, vidék pedig kezdi behozni a pesti árakat.
Mennyi idő alatt évül el a közös költség tartozás, s utána végleg elveszett-e a lakóközösség számára? 2022. június 21.
Elevules2.jpgA Kossuth Rádió Napközben című műsorának társasházi blokkjában ismét a nagy számban beérkezett hallgatói kérdések közül válogatott a szerkesztő, a válaszokat pedig dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete alapító elnöke adta meg az alábbi témákban:
Kérhető-e utólagosan díj a közös terület használatáért? 2022. június 20.
Napelem_laposteton.jpgA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) alapító elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Mikor kell kettős könyvvitelt vezeti egy társasházban? 2022. június 17.
kettos_konyveles.pngA Társasházi Háztartás adózási, könyvelési tanácsadással is igyekszik segíteni előfizetőink munkáját. Az ilyen témákban érkező kérdésekre Csizmadia Szabolcs könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő válaszol.
Van-e döntési jogköre a számvizsgáló bizottságnak? 2022. június 16.
szamvizsgalok.jpgA Kossuth Rádió Napközben című műsorának társasházi blokkjában ismét a nagy számban beérkezett hallgatói kérdések közül válogatott a szerkesztő, a válaszokat pedig dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete elnöke adta meg az alábbi hét témában:
Legális teljesítményfokozó közös képviselőknek – THT Podcast 2022. június 14.
podcast2.pngEgyszerű szoftvernek indult, mára a hazai társasházak 15%-ha használja az eHáz rendszerét, ami az elmúlt 12 évben alapjaiban alakította át a közös képviselők munkáját és a tulajdonosokkal történő kommunikációját. A gyorsabb adminisztráció, az innovatív megoldások és a kevesebb konfliktusforrás, nap, mint nap érzékelhető teljesítmény- és hatékonyság növekedést eredményezett a rendszert használók számára, ráadásul olyan felhasználóbarát kezelőfelülettel, amit kedvelnek a fiatalok és imádnak a 70 pluszosok is. S, ha még a Társasházi Percek - THT Podcast adásából az új fejlesztésekről is tudomást szereznek...
Minden társasház bajlódik közösköltség-hátralékokkal – Fölöttébb hatékony megoldást kínál a Faktor-Ring Zrt.! 2022. június 14.
Koveteleskezeles_logo.pngA követeléskezelő társaság - merőben új és abszolút professzionális eljárás keretében - úgy szedi be a társasház számára a több hónapos fizetési késedelembe esett lakóktól, bérlőktől a közösköltség-hátralékokat, hogy a társasház mentesül a behajtási költségek megfizetésétől, a hivatalos eljárási és személyes kényelmetlenségektől, kellemetlenségektől, de még a hátralékot felhalmozó adósok is számukra kedvező fizetési konstrukciók közül válogathatnak.
Közgyűlés? Ki nem hagynám! 2022. június 14.
anreaosvart_blog.pngSokan nem értik és azt hiszik, megbolondultam, vagy hogy valamilyen furcsa perverzió vezérel amikor alig várom, hogy végre társasházi közgyűlésre mehessek. Megpróbálom elmagyarázni, miért szerettem bele ebbe a műfajba, hogy közösen gondoljuk újra egy olyan jelenségről alkotott elképzeléseinket, amiről senki nem mondta, hogy azt másképp is lehet.
Ki fizeti a társasház tartozását? 2022. június 13.
fityisz-b.gy_..jpgEzúttal egy olyan témát dolgozunk fel, amely minden társasház életében előfordulhat, a pontos jogi hátterével azonban jellemzően sem a tulajdonosok, sem a közös képviselők nincsenek tisztában - ennek oka pedig az, hogy bírósági igényérvényesítési szakba ritkán jut el a kérdés. 
Kertbaráti üdvözlet - Tujafélék tudnivalói 2022. június 10.
rozsdas_tuja.jpgA tujafélék a legnépszerűbb kerti növények közé tartoznak: díszítőértékük magas, gondozási igényük nem összetett, változatos formaválasztékban hozzáférhetőek, ráadásul igencsak kellemesek a szemnek. Megszoktuk, szeretjük őket, afféle alapnövénynek számítanak.
Meddig szabálysértés és mikortól vétség a közös tulajdon rongálása? 2022. június 8.
rongalas.pngA Társasházi Háztartás szaklap Olvasói kérdések rovatában dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) elnöke válaszol a lap előfizetőinek kérdéseire.
Jó fej tulajdonos mászókát vesz a társasházi gyerekeknek – Ki üzemelteti és ki ellenőrzi annak állapotát? 2022. június 7.
maszoka.jpgA Kossuth Rádió Napközben című műsorában ezúttal a közös területen működő játszóterekkel kapcsolatos tudnivalókról esett szó, melyek az új építésű lakóparkokban szinte mindenütt kialakításra kerültek, de ahol volt rá lehetőség ott korábban is elhelyezésre kerültek különböző játszótéri elemek.
Hogyan ellenőrizzük a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelést az építési tevékenységek során? 2022. június 7.
Kodaly_korond_01.jpgEgyszerű, beázás elleni javításnak indult, katasztrófális eredménnyel zárult 2014. júliusában a Kodály körönd egyik patinás, világörökségi listán szereplő épületének tetőterében végzett szakszerűtlen munka. A következmények egyik előremutató hozadéka lett, hogy azóta sokkal nagyobb figyelem kíséri a tűzvédelem szempontjából is érzékeny felújítási munkákat.
(c) Társasházi Háztartás 2022 | Proptech Digital Investment Zrt. | Minden jog fenntartva